Fællesarealer

 

Fællesarealer


Storskrald

Der må ikke henstilles storskrald på fælles arealer.

Skal du af med storskrald henvises du til Odense Renovation / Storskrald

 

Fælles-/vaskerum samt vaskemaskiner

I kælderen forefindes en række fællesrum, som benyttes til vaskerum. Beboerne har her for egen regning installeret vaskemaskiner.

Intet fælles-/vaskerum må være aflåst eller påsat hængelås – med mindre at det er ejendommens universalnøgle, der anvendes hertil.

Forefindes der opvaske-/vaskemaskine i lejligheden, skal opvaske-/vaskemaskinen være forsynet med en bakke, der forhindrer nedsivning af vand i etagedækket. Vandtilførslen skal være monteret med en anordning (vandstopper), der ved brud på den tilsluttede vandslange automatisk lukker for vandet, så der bliver et begrænset vandudslip på gulvet.

 

Tørring af vasketøj

Tørring af vasketøj må uden for den enkelte lejlighed kun finde sted i de i kælderen dertil indrettede rum.

Vasketøj må ikke henstilles i opgangen eller på bagtrapperne.

 

Gården/haven

Der henstilles til, at det alene er ejendommens beboere der benytter parkeringspladserne i gården.

Det er ikke tilladt at parkere motorkøretøjer i ejendommens gård, udover i de hertil indrettede båse.

Motorkøretøjer må under ingen omstændighed parkeres foran garagerne i baggården. Sker dette vil motorkøretøjet uden varsel blive fjernet for ejerens regning.

Lejere af garager i gården må ikke parkere deres motorkøretøjer andre steder end i deres lejede garager. Sker dette vil motorkøretøjet uden varsel blive fjernet for ejerens regning.

Vask og servicering af motorkøretøjer er ikke tilladt i gården.

Påhængsvogne, trailere og lignende må kun parkeres i gården efter mulig anvisning fra bestyrelsen

Det indrettede grillområde står til beboernes frie afbenyttelse. Benyttes arealet er det brugerens pligt at sørge for efterfølgende oprydning / rengøring af området. Herunder også eventuel rengøring af grillriste mv.

Det er tilladt at medbringe musik. Der må dog ikke spilles så højt at det kan være til gene for ejendommens øvrige beboere eller for beboere i naboejendomme. Endvidere må der ikke spilles musik efter følgende tidspunkter:

     søndag – torsdag       kl. 22:00

     fredag – lørdag          kl. 23:00

Gården/haven står til beboernes disposition. Beboerne bedes venligst rydde op efter sig inden området forlades.

Det er ikke tilladt at henstille krukker med blomster eller planter, der gror op ad facaden.

 

Aflåsning fællesdøre/port

Alle fællesdøre skal være aflåst. Enhver er pligtig til at efterse at døre er forsvarligt låst  inden de forlades.

Porten skal låses hver gang efter brug.

Vi opfordrer kraftigt beboerne og lejerne af garagerne til at overholde dette - til dels som forebyggelse mod indbrud og til dels for at undgå at narkomaner i vinteren vil bruge kælderen til overnatning.

 

Garager

Garagerne ejes pt. af JELA Invest: c/o Lars Kyhl Nielsen [lk@kapas.dk], og udlejes til folk fra nær og fjern. Den udvendige vedligeholdelse påhviler ejerforeningen.

Det er ikke tilladt at parkere biler eller cykler foran garagedøre, ligesom garagelejerne opfordres til altid at parkere deres biler i garagerne, og ikke optage øvrige pladser i gården.
 

Procedure ved mistet nøgle ved postkasse

Tag et nærbillede af låsecylinderen på forsiden af postkassen. Tag herefter billedet med til Odense Låseservice, Roersvej 37, 5000 Odense C, hvorefter de på baggrund af den på låsen indhuggede 4-cifrede kode, kan file en ny nøgle der passer.  Ny nøgle koster ca. kr. 60,00. HUSK dokumentation på, at du er den retmæssige brugere af postkassen.

 

   

 

Infobanner