Ejerforeningen Falen 6 - 14
Bestyrelsesmøde

Falen 12 - kælderen
Onsdag den 24. august 2000
kl. 18.00

Deltagere:               Steen Kleist (SK)
Claus Groth Christoffersen (CGC)

                                Abel Kramer (AK)      

Fraværende:              Klaus Stensgaard (KLS)

                                                                         

Dagsorden

Bemærkninger

Forventet
færdig

Ansvar

1. Underskrivelse af referater fra møderne 4/4-2000.

24/8-2000: Underskrevet

 

 

Vicevært

2. Arbejde udført siden sidst

24/8-2000: Udsat

 

 

3. Arbejdsplan for vicevært

Udarbejdelse af oversigt for kommende viceværtsprojekter

24/8-2000: Udsat

 

Alle

4. Telefon

Anskaffelse af mobiltelefon til viceværten

24/8-2000: KLS foranlediger

15/9-2000

KLS

Igangværende projekter og opgaver

5 Stormskader – udbedring

24/6-2000: Gislev Tag- og Facaderens har udført arbejdet meget utilfredsstillende. AK har fotograferet fejl og mangler, og udarbejder til SK snarest en liste med fejlene

Der skrives til Gislev Tag- og Facaderens for et møde hvor fejl og mangler skal drøftes. I samme brev gøres firmaet opmærksom på at fortovet langs facaden og haven er blevet trykket af liftene.

24/8-2000: SK arbejder videre med sagen og tager kontakt til Gislev Tag- og Facaderens.

 

 

 

 

 

 

 

15/9-2000

SK

 

 

5 Garagearbejde

24/6-2000: Arbejdet er udført. Der pågår nu en del oprydningsarbejde for foreningen.

For overtagelse af garageanlæggene, sendes der et købstilbud til Karsten Bill på 100.000 kr.

24/8-2000: Svarskrivelse på tilbud fra Karsten Bill behandles.
Udsat

 

 

 

CGC

6.Gårdprojekt

24/6-2000:

Grillområde:
Der laves 3 faste borde og 6 flytbare bænke.

Grill laves af stål.

Affaldsbunke fjernes snarest

Affaldscontainerplads: Når den nedfaldne bevoksning er fjernet, lægges der fliser helt op til garagerne.

24/8-2000: SK ønskede ikke længere at ejerforeningen skulle investere i de oprindelige planlagte borde/bænke, idet disse ville blive for dyre. I stedet forslog, SK at vi købte nogle solide borde fra PineWood House i henhold til annoncetilbud. Der var enighed om at ejerforeningen i første omgang skulle anskaffe sig tre borde. SK sørger for det videre forløb.

      

 


31/7-2000

31/7-2000

30/6-2000

 

15/9-2000

 

 


SK

 

 

 

EH

 

SH

7 Genbrugscontainer

24/6-2000: Ordningen stoppes. Containeren skal tømmes.

Containeren benyttes til opbevaring af græsslåmaskine.

Der findes ud af en ny ordning for bortskaffelse af reklamer.

24/8-2000: Udsat

30/6-2000

 

30/6-2000

15/7-2000

AK

 

EH

 

EH

8 Kælderrenovering

24/6-2000: Efter oprydning og udmugning i kælderen er rummene blevet aflåst.

Forinden kalkning skal væggene klargøres til dette. AK udarbejder tilbud på arbejdet, både inkl. og excl. kalkning af væggene.

24/8-2000: Udsat

 

 

9/8-2000

 

 

 

 

AK

 

9 Kælderlokaler - udlejning

 

 

24/8-2000: Udsat

 

CGC

10.Rengøring

24/6-2000: Kældergangene skal rengøres – der forhandles ny kontrakt med Karen Rasmussen.

24/8-2000: Udsat

31/8-2000

KLS

11. Vandopkrævning – vaskemaskiner

 

 

24/8-2000: Udsat

 

CGC

12. Bestyrelseslokale

24/6-2000:

Lokalet aflåses med en kodelås.

Nøgleskab opsættes.

24/8-2000: Udsat

 

15/7-2000

15/7-2000

 

EH

EH

13. Vinduer i bagtrapperne

24/6-2000: Vinduerne trænger til udskiftning / vedligeholdelse. Der udarbejdes alternative tilbud på arbejdet.

24/8-2000: Ejerforeningen afventer tilbud fra AK

9/8-2000

 

AK

14. El-installation

24/6-2000:
Der indhentes tilbud på:
Gennemgang af elinstallation

Opsætning af manglende lampesteder

Installation af lyscensorer / energipærer

Opsætning af udendørslamper.

24/8-2000: Udsat

31/8-2000

CGC / KLS

15. Antennelaug

24/6-2000: Det undersøges om det er favorabelt at lave en kollektiv udmeldelse af Næsby Antenneforening og overgå til eget antennesystem. Budget 50 lejligheder á 1.000 kr. = 50.000 kr.

24/8-2000: Udsat

31/9-2000

KLS

16 Hjemmeside

24/6-2000: SK kontakter et professionelt firma for opsætning af hjemmeside. Efter implementering opdateres siderne i første omgang af bestyrelsens medlemmer.
Adressen http://hjem.get2net.dk/falen6-14/ forsøges ændret til Falen.dk eller falen6-14.dk.

Mikkel gøres opmærksom på den nye ordning.

16. august 2000: Hjemmesiden er sat i drift på adressen falen.dk

Drøftelse af hvordan hjemmesiden opdateres af bestyrelsesmedlemmerne

Udsat

 

 

 30/6-2000

SK 

 

CGC

17 Velkomstbrev til nye beboere

24/6-2000: Nye beboere skal have en række praktiske oplysninger.

24/8-2000: Udsat

Oplæg 9/8-2000

CGC

18. Navnetavle ved indgangsdørene.

 

24/6-2000: Der fremlægges alternative forslag for bestyrelsen.

24/8-2000: Udsat

9/8-2000

EH

19 Generalforsamling

24/6-2000: Som følge af ændring af regnskabsåret, skal afholdes der generalforsamling lørdag den 26. august 2000 kl. 14.00

24/8-2000: Der er udsendt dagsorden til ejerne.

 

KLS / CGC

 

20. Arbejdsdag lørdag den 26/8-2000 kl. 9 –14.

 

24/8-2000: Container er bestilt.

 

Alle

21. Falen Info

Punkter til oktober nummeret!

24/8-2000: Udsat

 

Alle

Næste møder

22.. Næste møder.

 

11. oktober 2000

13. december 2000

14. februar 2001

11. april 2001

 

 

Projekt-ideliste

Vaskekældre

Nedbrydning / ibrugtagning af betonvaske.

 

 

 

Bestyrelseslokale

Istandsættelse

PC

Inventar

 

 

Vinduer

Vinduerne ud mod gården trænger til vedligeholdelse. Evt. skal vi igangsætte en udskiftning af vinduer i forbindelse med en totalrenovering af facaden. Vinduerne finansieres med 50% af ejerforeningen og 50% af ejerne selv.

 

 

 

Facade

Vandskuring / sandblæsning / fugning af facade.
Nye indgangsdøre
Renovering af opgange.

 

 

 

Altaner

Altaner renoveres. Evt. sættes nye lukkede altaner sættes op.

 

 

 

Loftet

 

Oprydning

 

 

 

 

Viceværtsarbejdsliste

 

 

 

 

 

Godkendt 12/9-2000

 

 

Steen Kleist / Formand

 

 

 

Claus Groth Christoffersen  / Kasserer