Ejerforeningen Falen 6 – 14

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 6. september 2000 kl. 17:00
Falen 10 3. th.

1.      Konstituering af bestyrelsen

Formand: Tony Albinus, Falen 14, 4. th. 5000 Odense C

Kasserer: Claus Groth Christoffersen, Jernbanegade 19, 2.tv. 5000 Odense C

Sekretær: Klaus Stensgaard, Falen 10. 3. th. 5000  Odense C

 

2.      Diverse

De fastsatte datoer for bestyrelsesmøderne fastholdes således - 2. onsdage i de lige måneder.

Tidspunktet ændres dog til kl. 17.00, ligesom disse møder i kalenderen benævnes som åbne. Herved har bestyrelsen mulighed for at mødes med kort varsel, uden at disse først skal varsles.

 

 

Godkendt 12/9-2000

 

 

Tony Albinus / formand

 

 

Claus Groth Christoffersen / kasserer

 

 

Klaus Stensgaard / Sekretær