Ejerforeningen Falen 6 – 14

Bestyrelsesmøde

Mandag den 23. oktober 2000 kl. 17:00
Falen 10 3. th.

Deltagere:               Tony Albinus (TA)
Claus Groth Christoffersen (CGC)
Klaus Stensgaard (KLS)

                                 Egon Hansen (EH)

                                       

 

Vicevært

1.       Arbejde udført sidst
Ansvar: EH

Der er mistanke om at rotter underminerer fortovet ved hoveddøren ved nr. 12.
Kommunen kontaktes!

2.        Navnetavle ved indgangsdørene
Ansvar: EH

Postvæsenet stiller alene krav om at beboers navne fremgår af skiltning ved lejligheden.
Derfor justeres navnene ved dørtelefonerne, og navnepladerne indenfor hoveddørene fjernes!

3.       Brøndriste i gården
Ansvar: TA / EH

En smed kontaktes!

4.       Brøndriste i vaskekældre
Ansvar: EH

Indkøbes og udskiftes!

5.       Cykelstativer
Ansvar: EH

Cykler er stadig et hit, også på Falen. Derfor mangler der cykelstativer i begge cykelskure, hvorfor der indhentes priser på sådanne. Bestyrelsen vil herefter vurdere mængden af indkøbene.

6.       Gård
Ansvar: EH

Jordvold udjævnes!

Igangværende projekter og opgaver

7.        Stormskader – udbedring

Ansvar: Steen Kleist /CGC

Afventer syn og skøn fra en uvildig ingeniør.

8.        Garageprojekt

Ansvar: CGC

Karsten Bill Rasmussen er interesseret i at sælge, men prisen er høj. Bestyrelsen overvejer næste udspil.

Garagerne males udvendig i foråret.

9.        Parkering i gården

Ansvar: CGC

Der er problemer med parkering foran garagerne. Karsten Bill Rasmussen har skrevet til beboerforeningen om problemet.

Der henstilles i Falen Nyt om at tage hensyn ved parkering i gården.

10.   Gårdprojekt

Ansvar: CGC

Følgende emner trænger sig:

Plankeværk ved cykelskur

Hvem ejer plankeværket?

Gårdens betonplade (forårsprojekt)

Grill (forårsprojekt)

11.   El-installation

Ansvar: CGC

Der igangsættes gennemgang af elinstallation, opsætning af manglende lampesteder og udendørslamper samt installation af lyscencorer og energipærer.

12.   Kælderrenovering

Ansvar: CGC

Efter oprydning og udmugning i kælderen er rummene blevet aflåst.

Forinden kalkning skal væggene klargøres til dette. Der indhentes tilbud på arbejdet, både inkl. og excl. kalkning af væggene.

13.   Kælderlokaler – udlejning

Ansvar: CGC

Der er p.t. 1 kælderlokale ledigt.

Kælderrummene lejes alene ud til ejendommens beboere. I kontrakterne fremgår det, at der ikke må ske en fremlejning af lokalet.

14.    Rengøring

Ansvar KLS

Efter renovering af kælderen, skal kældergangene rengøres – der forhandles ny kontrakt med Karen Rasmussen når kælderen er istandsat.

15.   Vaskemaskiner

Ansvar: TA

Der arbejdes med at få etableret et kortvaskeri i kælderen, således at beboerne i fremtiden ikke skal anskaffe sig en vaskemaskine.

 

16.   Varmeopkrævning

Ansvar: CGC

Enkelte beboere har fået store efterregninger, bl.a. som en følge af store stigninger på den leverede varme.

Det overvejes at invitere Brunato til et orienteringsmøde.

 

17.   Vinduer i bagtrapperne

Ansvar: CGC / TA

Vinduerne trænger til udskiftning / vedligeholdelse. Der indhentes alternative tilbud på arbejdet.

18.   Antennelaug

Ansvar KLS

Det undersøges, om det er favorabelt at lave en kollektiv udmeldelse af Næsby Antenneforening og overgå til eget antennesystem. Budget 50 lejligheder á 1.000 kr. = 50.000 kr.

Der gives ikke tilladelse til opsætning af flere paraboler, førend emnet har været drøftet på den næste generalforsamling.

19.   Hjemmeside

Ansvar: KLS

Hjemmesiden skal kunne opdateres af bestyrelsen. KLS tager initiativ til dette.!

20.   Velkomstbrev til nye beboere

Ansvar: CGC

Nye beboere skal have en række praktiske oplysninger. Der arbejdes med en løsning via ejerfor­eningens hjemmeside.

21.   Falen Info

Ansvar: CGC

Udsendes snart.

Næste møder

13. december 2000 – kl. 17.00

14. februar 2001 – kl. 17.00

11. april 2001 – kl. 17.00

 

 

Projekt-ideliste

Vaskekældre

Nedbrydning / ibrugtagning af betonvaske.

Bestyrelseslokale

Istandsættelse

PC

Inventar

Vinduer

Vinduerne ud mod gården trænger til vedligeholdelse. Evt. skal vi igangsætte en udskiftning af vinduer i forbindelse med en totalrenovering af facaden. Vinduerne finansieres med 50% af ejerforeningen og 50% af ejerne selv.

Facade

Vandskuring / sandblæsning / fugning af facade.
Nye indgangsdøre
Renovering af opgange.

 

Altaner

Altaner renoveres. Evt. sættes nye lukkede altaner sættes op.

Loftet

Oprydning

 

 

Viceværtsarbejdsliste

 

Containerbeholdere – håndtag

 

Gelændere – maling

 

Porten – maling

 

Bagdøre – maling

 

 

 

Godkendt

 

 

Tony Albinus / formand

 

 

Claus Groth Christoffersen / kasserer

 

 

Klaus Stensgaard / sekretær