Ejerforeningen Falen 6 – 14

Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 12. december 2000
Jernbanegade 19 2. tv.

Deltagere:               Tony Albinus (TA)
Claus Groth Christoffersen (CGC)
Klaus Stensgaard (KLS)

                                       

 

Igangværende projekter og opgaver

1.        Navnetavle ved indgangsdørene
Ansvar: TA

Postvæsenet stiller alene krav om at beboers navne fremgår af skiltning ved lejligheden.
Derfor justeres navnene ved dørtelefonerne, og navnepladerne indenfor hoveddørene fjernes!

Der indkøbes en navnepræger som bl.a. kan skrive flere linier.
Fremtidige navneændringer skal gives til viceværten.

2.        Brøndriste i gården

Ansvar: TA / EH

Viceværten har fået udskåret en jernplade som kan benyttes. Problemet er så midlertidigt løst – er nok ikke en langtidsholdig løsning!

3.        Cykelstativer

Ansvar: EH

Et galvaniseret cykelstativ på 5-8 meter koster 6.420 kr. inkl. moms. Skal der investeres i et stativ ? Findes der et billigere alternativ?

4.        Gård

Ansvar: EH

Jordvold udjævnes!

Viceværten har sat noget nyt ståltråd op mellem stolperne ved renovationsbeholderne. Nu skulle der så gerne være mulighed for at planterne kan vokse op og dække den direkte udsigt til skidtvognene.

5.        Stormskader – udbedring

Ansvar: Steen Kleist /CGC

Udbedringen er meget mangelfuld. Foreningens sagfører fører sag mod tagfirmaet.

 

Under arbejdet med syn og skøn af taget, konstarede ingeniøren at der snarest skal foretages tagforbedringer for at der ikke skal ske udskiftning af hele taget incl. spær.

Der indhentes et tilbud snarest, så der er mulighed for at påbegynde arbejdet ligesåsnart der er en afklaring i sagen med Nyborg Havnesmedie.

Samtidig kan den pågældende tømrer afgive særskilt tilbud på udskiftning af vinduer på bagtrapper, samt (hvis en tømrer udfører dette job) tilbud på kalkning og reperation af kælderen. Hvis alt arbejdet udføres af én og samme person burde vi vel kunne få det til en rimelig pris. I givet fald kunne det jo også bare være tømreren der får opgaven, og så må han selv sørge for at få fat i de fagfolk der skal til.

6.        Garageprojekt

Ansvar: CGC

Det er p.t. for dyrt at købe de 10 garager.

Garagerne males udvendig i foråret.

7.        Gårdprojekt

Ansvar: CGC

Følgende emner trænger sig:

Plankeværk ved cykelskur

Hvem ejer plankeværket?

Gårdens betonplade (forårsprojekt)

Grill (forårsprojekt)

 

8.        El-installation

Ansvar: CGC

Der igangsættes gennemgang af elinstallation, opsætning af manglende lampesteder og udendørslamper samt installation af lyscencorer og energipærer.

Elektrikeren skulle være startet, men han har haft nogle problemer med en anden opgave, hvilket har gjort at hans tidsskema er blevet forskubbet. Han har lovet at arbejdet sættes i gang senest i den første uge i januar - dvs. ca. den 3. januar 2001.

9.        Kælderrenovering

Ansvar: CGC

Efter oprydning og udmugning i kælderen er rummene blevet aflåst.

Forinden kalkning skal væggene klargøres til dette. Der indhentes tilbud på arbejdet, både inkl. og excl. kalkning af væggene.

Projektet opprioriteres.

10.   Rengøring

Ansvar KLS

Efter renovering af kælderen, skal kældergangene rengøres – der forhandles ny kontrakt med Karen Rasmussen når kælderen er istandsat.

11.   Vaskemaskiner

Ansvar: TA

Der undersøges om der er basis for at få etableret et kortvaskeri i kælderen, således at beboerne i fremtiden ikke skal anskaffe sig en vaskemaskine.

 

12.   Vinduer i bagtrapperne

Ansvar: CGC / TA

Vinduerne trænger til udskiftning / vedligeholdelse. Der indhentes alternative tilbud på arbejdet.

13.   TV og internet

Ansvar KLS

Det undersøges, om det er favorabelt at lave en kollektiv udmeldelse af Næsby Antenneforening og overgå til eget antennesystem. Budget 50 lejligheder á 1.000 kr. = 50.000 kr.

Der gives ikke tilladelse til opsætning af flere paraboler, førend emnet har været drøftet på den næste generalforsamling.

En samlet Internetopkobling for foreningen undersøges.

14.   Hjemmeside

Ansvar: KLS

Hjemmesiden skal kunne opdateres af bestyrelsen. KLS tager initiativ til dette i juleferien.

 

15.   Velkomstbrev til nye beboere

Ansvar: CGC

Nye beboere skal have en række praktiske oplysninger. Der arbejdes med en løsning via ejerfor­eningens hjemmeside. 

Næste åbne bestyrelsesmøder

15. februar 2001 – kl. 17.00

9. april 2001 – kl. 17.00

12. juni 2001 – kl. 17.00

 

Projekt-ideliste

Vaskekældre

Nedbrydning / ibrugtagning af betonvaske.

Bestyrelseslokale

Istandsættelse

PC

Inventar

Vinduer

Vinduerne ud mod gården trænger til vedligeholdelse. Evt. skal vi igangsætte en udskiftning af vinduer i forbindelse med en totalrenovering af facaden. Vinduerne finansieres med 50% af ejerforeningen og 50% af ejerne selv.

Facade

Vandskuring / sandblæsning / fugning af facade.
Nye indgangsdøre
Renovering af opgange.

 

Altaner

Altaner renoveres. Evt. sættes nye lukkede altaner sættes op.

Loftet

Oprydning

 

Viceværtsarbejdsliste

Containerbeholdere – håndtag

Gelændere – maling

Porten – maling

Bagdøre – maling

 

 

 

Godkendt 

Tony Albinus / formand

 

Claus Groth Christoffersen / kasserer

 

Klaus Stensgaard / sekretær