Ejerforeningen Falen 6 – 14

Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 9. januar 2001
Falen 10 3. th.

Deltagere:     

Tony Albinus (TA)
Claus Groth Christoffersen (CGC)
Klaus Stensgaard (KLS)

                                       

 

Igangværende projekter og opgaver

1.        Cykelstativer

Ansvar: TA

Et galvaniseret cykelstativ på 5-8 meter koster 6.420 kr. inkl. moms. Skal der investeres i et stativ ? Findes der et billigere alternativ?

Et alternativ søges i gul og gratis, eller en smed laver noget fornuftigt.

2.        El-installation

Ansvar: CGC

Der er igangsat renovering af elinstallation, opsætning af manglende lampesteder og udendørslamper samt installation af lyscensorer og energipærer.

3.        Stormskader – udbedring

Ansvar: CGC

Udbedringen er meget mangelfuld. Foreningens sagfører fører sag mod tagfirmaet.

Under arbejdet med syn og skøn af taget, konstaterede ingeniøren at der snarest skal foretages tagforbedringer for at der ikke skal ske udskiftning af hele taget inkl. spær.

Da bestyrelsen ikke har faglig indsigt i større reparationer, vil større fremtidige projekter blive styret af en arkitekt/ingeniør.

4.        Kælderrenovering

Ansvar: CGC

Der indhentes tilbud af istandsættelse af kælder samt reparation og kalkning af væggene.

Betonvaske nedbrydes.

5.        Rengøring

Ansvar KLS

Efter renovering af kælderen, skal kældergangene rengøres – der forhandles ny kontrakt med Karen Rasmussen når kælderen er istandsat.

 

6.        Vinduer i bagtrapperne

Ansvar: CGC / TA

Vinduerne trænger til udskiftning / vedligeholdelse. Der indhentes alternative tilbud på arbejdet.

 

7.        TV og Internet

Ansvar KLS

Der gives ikke tilladelse til opsætning af flere paraboler, førend emnet har været drøftet på den næste generalforsamling.

Der er udenfor ejerforeningen sendt tilbud om oprettelse af et lokalt netværk med tilslutning til Internet.

8.        Hjemmeside falen.dk

Ansvar: KLS

Foreningens hjemmeside er blevet optimeret og opdateret.

9.        Velkomstbrev til nye beboere

Ansvar: CGC

Nye beboere skal have en række praktiske oplysninger. Der arbejdes (nu på højtryk) med en løsning via ejerfor­eningens hjemmeside.

10.   Bankforbindelse

Ansvar: CGC

Administratorer undersøger muligheden for en bedre forrentning af ejerforeningen indeståender /gæld. I givet fald bemyndiges han til at skifte pengeinstitut.

Næste åbne bestyrelsesmøder

15. februar 2001 – kl. 17.00

9. april 2001 – kl. 17.00

12. juni 2001 – kl. 17.00

 

Projekt-ideliste

Gårdprojekt

Plankeværk ved cykelskur

Hvem ejer plankeværket?

Gårdens betonplade (forårsprojekt)

Grill (forårsprojekt)

            Garager males

            Brøndriste renoveres

Vaskeri i kælderen

Der undersøges om der er basis for at få etableret et kortvaskeri i kælderen, således at beboerne i fremtiden ikke skal anskaffe sig en vaskemaskine.

Bestyrelseslokale

Istandsættelse

PC

Inventar

Vinduer

Vinduerne ud mod gården trænger til vedligeholdelse. Evt. skal vi igangsætte en udskiftning af vinduer i forbindelse med en totalrenovering af facaden. Vinduerne finansieres med 50% af ejerforeningen og 50% af ejerne selv.

 

 

Facade

Vandskuring / sandblæsning / fugning af facade.
Nye indgangsdøre
Renovering af opgange.

 

Altaner

Altaner renoveres. Evt. sættes nye lukkede altaner sættes op.

Loftet

Oprydning

 

Viceværtsarbejdsliste

Containerbeholdere – håndtag

Gård - Jordvold udjævnes!

Gelændere – maling

Porten – maling

Bagdøre – maling

 

 

 

Godkendt 

Tony Albinus / formand

 

Claus Groth Christoffersen / kasserer

 

Klaus Stensgaard / sekretær