Ejerforeningen Falen 6 – 14

 

Bestyrelsesmøde

Mandag den 23. januar 2001
Falen 10 3. th.

Deltagere:     

Tony Albinus (TA)
Claus Groth Christoffersen (CGC)
Klaus Stensgaard (KLS)

 

Igangværende projekter og opgaver

1.        Netværk

TA fremlagde forslag til oprettelse af netværk i ejendommen. Netværket kan bruges til bl.a. fremføring af Internet til de enkelte lejligheder.

Netværksudgiften beløber sig til ca. 20.000 kr. og bestyrelsen besluttede at en iværksættelse skal vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Udgiften til bl.a. Internet skal afholdes af den enkelte lejlighed.

Generalforsamlingen forventes afholdt snarest.

 

2.        El-installation

Ansvar: CGC

Der er igangsat renovering af elinstallation, opsætning af manglende lampesteder og udendørslamper samt installation af lyscensorer og energipærer.

Arbejder forløber stille og sikkert!

 

3.        Vedligeholdelsesarbejder

Ansvar: CGC

Foreningen står over for nogle større vedligeholdelsesarbejder som fx tagudskiftning, kælderrenovering og vinduesudskiftning.

Til drøftelses af dette inviteres arkitekt Steen Hjort til næste bestyrelsesmøde 15/2-2001 kl. ca. 15.30.

Næste åbne bestyrelsesmøder

15. februar 2001 – kl. 17.00

9. april 2001 – kl. 17.00

12. juni 2001 – kl. 17.00

 

Godkendt 

Tony Albinus / formand

Claus Groth Christoffersen / kasserer

Klaus Stensgaard / sekretær