Ejerforeningen Falen 6 – 14

 

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 18. april 2001

Deltagere:  

Tony Albinus (TA)
Claus Groth Christoffersen (CGC)
Klaus Stensgaard (KLS)

                               

Igangværende projekter og opgaver

1.         Netværk

Ansvar: TA

18/4-2001 - Der trækkes kabler på bagtrappen i den nærmeste fremtid. Beboerne kontaktes forinden.

 

2.         Cykelstativer

Ansvar: TA

18/4-2001 – I samarbejde med viceværten indkøber TA nogle gode og prisbillige stativer som placeres ved halvtaget.

 

3.         Stormskader – udbedring

Ansvar: CGC

Udbedringen er meget mangelfuld. Foreningens sagfører fører sag mod tagfirmaet.

Under arbejdet med syn og skøn af taget, konstaterede ingeniøren at der snarest skal foretages tagforbedringer for at der ikke skal ske udskiftning af hele taget inkl. spær.

Da bestyrelsen ikke har faglig indsigt i større reparationer, vil større fremtidige projekter blive styret af en arkitekt/ingeniør.

18/4-2001 - Sagen påløben stadig og der forventes at gå mindst ½ år inden den er afgjort.

 

4.         Svampeangreb

Ansvar: CGC

Der er konstateret svampeangreb i lejlighed nr. 14. 4. tv.

18/4-2001 – Skaden er blevet undersøgt af sagkyndige i dag, og bestyrelsen venter en tilbagemelding.

 

5.         Kloaksystem

Ansvar: CGC / KLS

Der har på det seneste desværre været en del problemer med kloakkerne på trods af at faldstammerne blev renset for ca. 1 år siden. 

18/4-2001 – Der er bestilt en Tv-inspektion af faldstammerne og kloaksystemet for lokalisering af problemerne.

 

6.         Problemer med afhjælpning af fejl i ejendommens fællesinstallationer
Ansvar: CG/KLS

I Falen Nyt nr. 3 – november 2000 blev det anvist, at man skal kontakte viceværten ved problemer med kloaken for at han kan vurdere hvad der skal gøres i sagen.

Desværre er dette ikke altid blevet fulgt, og der er i et enkelt tilfælde sket en del skade efter privat udført kloakrensning.

18/4-2001 - Når omkostningerne ved skadeudbedringen (som ejendommens forsikring ikke dækker) er gjort op, tager bestyrelsen stilling til hvordan omkostningerne bliver dækket.

Ved opslag må det endnu engang indskærpes:

at ved problemer/fejl i ejendommens fællesinstallationer skal viceværten kontaktes på telefon nr. 20 73 67 75, for at man i samarbejde med ham kan få afhjulpet problemet/fejlen. En afhjælpning af problemet/fejlen kan være at kontakte en håndværker.

 

7.         Kælderrenovering

Ansvar: CGC

Kælderen trænger til en opfriskning og en mindre istandsættelse, nedbrydning af betonvaske samt reparation og kalkning af væggene.

18/4-2001 – Der indhentes tilbud fra et murerfirma.

 

8.         Arbejdsdag den 23/6-2001

Ansvar: Bestyrelsen

18/4-2001 – Arbejdsdagen der starter kl. 9.00 skal primært bruges til at rense og male garageportene.
Hvis der bliver tid til det, males ejendommens døre og vinduer i kælderniveau.
Arbejdsdagen afsluttes med en frokost omkring kl. 13.30.

 

9.         Husorden

Ansvar: CGC

En række praktiske ting omkring driften af ejendommen er ikke skrevet ned i dag. Med det formål at få en mere rationel drift af ejendommen ønsker bestyrelsen at få lavet en husorden. Denne kan samtidig give nye beboere en række praktiske oplysninger som gør indflytningen nemmere og mere overskuelig.

Husordenen fremlægges på den næste ordinære generalforsamling.

18/4-2001 – Forslag er blevet udleveret til bestyrelsen, og denne drøftes på de kommende bestyrelsesmøder.

 

10.     Generalforsamling 2001

Ansvar: Bestyrelsen

18/4-2001 – Fastsat til lørdag den 25/8-2001 kl. 14.00. Efter generalforsamlingen holdes der grillparty i gården.

Om formiddagen arrangeres der arbejdsdag.

 

 

11.     Næste åbne bestyrelsesmøde

7. juni 2001 – kl. 19.00

 

 

Projekt-ideliste

Gårdprojekt

Plankeværk ved cykelskur

Hvem ejer plankeværket?

Gårdens betonplade (forårsprojekt)

Grill (forårsprojekt)

         Garager males

         Brøndriste renoveres

Vinduer i bagtrapperne

Vinduerne trænger til udskiftning / vedligeholdelse. Der indhentes alternative tilbud på arbejdet.

9/3-2001 – Indgår i det udbedringskatalog som arkitekt Stig Hjorth udarbejder til brug for den kommende generalforsamling

Rengøring

Efter renovering af kælderen, skal kældergangene rengøres – der forhandles ny kontrakt med Karen Rasmussen når kælderen er istandsat.

Vaskeri i kælderen

Der undersøges om der er basis for at få etableret et kortvaskeri i kælderen, således at beboerne i fremtiden ikke skal anskaffe sig en vaskemaskine.

Bestyrelseslokale

      Istandsættelse, PC, inventar

Facade

Vandskuring / sandblæsning / fugning af facade.
Nye indgangsdøre
Renovering af opgange.

Altaner

Altaner renoveres. Evt. sættes nye lukkede altaner sættes op.

Loftet

Oprydning

Opgange

Males

 

Viceværtsarbejdsliste

Fyrrerummet - opbrydes og værktøj mv. flyttes til viceværtens værksted.

Bestyrelseslokalet  - opryddes

Gård - Jordvold udjævnes!

Gelændere – males

Porten – males

Bagdøre – males

Vinduer i kælderniveau – males

 

     

 

 

Godkendt 

Tony Albinus / formand

 

Claus Groth Christoffersen / kasserer

 

Klaus Stensgaard / sekretær