Ejerforeningen Falen 6 – 14

Bestyrelsesmøde

Torsdag 7. juni 2001  

Deltagere:  

Tony Albinus (TA)
Claus Groth Christoffersen (CGC)
Klaus Stensgaard (KLS)

Egon Hansen (EG)

                               

Igangværende projekter og opgaver

1.         Netværk

Ansvar: TA

Der trækkes kabler på bagtrappen i den nærmeste fremtid. Beboerne kontaktes forinden.

7/6-2001 – Der skal oprettes stik i 26 lejligheder. Forventes færdiginstallateret i weekenden 9. og 10. juni 2001.

 

2.         Stormskader – udbedring

Ansvar: CGC

Udbedringen er meget mangelfuld. Foreningens sagfører fører sag mod tagfirmaet.

Under arbejdet med syn og skøn af taget, konstaterede ingeniøren at der snarest skal foretages tagforbedringer for at der ikke skal ske udskiftning af hele taget inkl. spær.

Da bestyrelsen ikke har faglig indsigt i større reparationer, vil større fremtidige projekter blive styret af en arkitekt/ingeniør.

7/6-2001 – Syn og skøn er fastsat til primo august 2001.

 

3.         Svampeangreb

Ansvar: CGC

Der er konstateret svampeangreb i lejlighed nr. 14. 4. tv.

Skaden er blevet undersøgt af sagkyndige i dag, og bestyrelsen venter en tilbagemelding.

7/6-2001 – Skaden er udbedret. Ingeniøren kontaktes for afslutning af sagen.

 

4.         Kloaksystem

Ansvar: CGC

Der har på det seneste desværre været en del problemer med kloakkerne på trods af at faldstammerne blev renset for ca. 1 år siden. 

Der er bestilt en TV-inspektion af faldstammerne og kloaksystemet for lokalisering af problemerne.

7/6-2001 –  Bestyrelsen venter på en rapport fra TV-inspektionen.

 

5.         Kælderrenovering

Ansvar: CGC

Kælderen trænger til en opfriskning og en mindre istandsættelse, nedbrydning af betonvaske samt reparation og kalkning af væggene.

7/6–2001 - Der indhentes tilbud fra et murerfirma juli og august 2001.

 

6.         Arbejdsdag den 23. juni 2001

Ansvar: TA / KLS

Arbejdsdagen der starter kl. 9.00 skal primært bruges til at rense og male garageportene.

Hvis der bliver tid til det, males ejendommens døre og vinduer i kælderniveau.

Arbejdsdagen afsluttes med en frokost/grill omkring kl. 13.30.

7/6-2001 – Der laves opslag til opslagstavlerne, ligesom lejerne af garagerne indbydes til dagen.

 

7.         Generalforsamling 2001

Ansvar: Bestyrelsen

Fastsat til lørdag den 25. august-2001 kl. 14.00. Efter generalforsamlingen holdes der grillparty i gården.

Om formiddagen arrangeres der arbejdsdag.

7/6-2001 – Dagsorden mv. drøftes på de kommende bestyrelsesmøder.

 

8.         Husorden

Ansvar: CGC

En række praktiske ting omkring driften af ejendommen er ikke skrevet ned i dag. Med det formål at få en mere rationel drift af ejendommen ønsker bestyrelsen at få lavet en husorden. Denne kan samtidig give nye beboere en række praktiske oplysninger som gør indflytningen nemmere og mere overskuelig.

Husordenen fremlægges på den næste ordinære generalforsamling.

7/6-2001 – Forslag er blevet udleveret til bestyrelsen, og denne drøftes på de kommende bestyrelsesmøder.

 

 

Projekt-ideliste

Gårdprojekt

·  Plankeværk ved cykelskur

·  Hvem ejer plankeværket?

·  Gårdens betonplade

·  Grill

·  Brøndriste renoveres

Vinduer i bagtrapperne

Vinduerne trænger til udskiftning / vedligeholdelse. Der indhentes alternative tilbud på arbejdet.

9/3-2001 – Indgår i det udbedringskatalog som arkitekt Stig Hjorth udarbejder til brug for den kommende generalforsamling 2001.

Rengøring

Efter renovering af kælderen, skal kældergangene rengøres – der forhandles ny kontrakt med Karen Rasmussen når kælderen er istandsat.

Vaskeri i kælderen

Der undersøges om der er basis for at få etableret et kortvaskeri i kælderen, således at beboerne i fremtiden ikke skal anskaffe sig en vaskemaskine.

Bestyrelseslokale

·  Istandsættelse

·  PC

·  Inventar

Facade

·  Vandskuring / sandblæsning / fugning af facade.

·  Nye indgangsdøre

Renovering af opgange.

·  Murerarbejde

·  Males

·  Trapper ronoveres

Altaner

·  Altaner renoveres. Evt. sættes nye lukkede altaner sættes op.

Loftet

·  Oprydning

 

Viceværtsarbejdsliste

·  Bænken samles

·  Fyrrummet oprydes og værktøj mv. flyttes til viceværtens værksted.

·  Bestyrelseslokalet  opryddes

·  Gård - Jordvold udjævnes!

·  Gelændere males

·  Porten males

·  Bagdøre males

·  Vinduer i kælderniveau – males

 

     

 

Godkendt 

Tony Albinus / formand

 

Claus Groth Christoffersen / kasserer

 

Klaus Stensgaard / sekretær