Ejerforeningen Falen 6 – 14

Bestyrelsesmøde

Torsdag 20. september 2001  

Deltagere:  

Tony Albinus (TA)
Claus Groth Christoffersen (CGC)
Klaus Stensgaard (KLS)

                               

Igangværende projekter og opgaver

1.         Konstituering af bestyrelsen

Formand: Tony Albinus, Falen 14, 4. th. 5000 Odense C

Kasserer: Claus Groth Christoffersen, Jernbanegade 19, 2.tv. 5000 Odense C

Sekretær: Klaus Stensgaard, Falen 10. 3. th. 5000  Odense C

2.         Generalforsamling 25. august 2001 – opfølgning

Beslutningerne fra generalforsamlingen betød følgende opgaver for bestyrelsen:

Renoveringsprojekt med tilhørende finansieringsforslag

Ansvar: Bestyrelsen

Der skal sendes en forespørgsel til den tekniske afdeling på Rådhuset. Samtidig anmodes om et møde med bestyrelsen. CGC sender oplæg til brevet til bestyrelsen.

Slisker til kældertrapper

Ansvar: KLS

Der indhentes diverse forslag og tilbud fra en tømrer.

Smæklås eller lignende til gårdens port

Ansvar: TA

I samarbejde med den ejer der tilbød at hjælpe, indhentes der diverse forslag og tilbud.

Grill

Ansvar: Bestyrelsen

Grillen laves færdig i forbindelse med at gårdprojektet bliver færdiggjort.

Tinglysning af vedtægter

Ansvar: CGC

3.         Stormskader – udbedring

Ansvar: CGC

Udbedringen er meget mangelfuld. Foreningens sagfører fører sag mod tagfirmaet.

Under arbejdet med syn og skøn af taget, konstaterede ingeniøren at der snarest skal foretages tagforbedringer for at der ikke skal ske udskiftning af hele taget inkl. spær.

Da bestyrelsen ikke har faglig indsigt i større reparationer, vil større fremtidige projekter blive styret af en arkitekt/ingeniør.

20/9-2001 – Syn og skøn blev udført den 19/9-2001.. På grund af regnvejr blev taget ikke inspiceret denne dag. Taginspektionen vil blive udført hurtigst muligt. Herefter afventes en afgørelse med spænding.

4.         Kloaksystem

Ansvar: CGC

Der har på det seneste desværre været en del problemer med kloakkerne på trods af at faldstammerne blev renset for ca. 1 år siden. 

Der er bestilt en Tv-inspektion af faldstammerne og kloaksystemet for lokalisering af problemerne.

7/6-2001 –  Bestyrelsen venter på en rapport fra Tv-inspektionen.

30/7-2001 – På baggrund af rapportens anbefalinger er der iværksat rensning af kloaksystemet.

20/9-2001 – Da der stadig er problemer, anmodes om tilbud på rensning af rørene indtil faldstammerne.

5.         Kælderrenovering

Ansvar: KLS

Kælderen trænger til en opfriskning og en mindre istandsættelse, nedbrydning af betonvaske samt reparation og kalkning af væggene.

20/9-2001 – Der indhentes tilbud fra et murerfirma.

6.         Diverse

 

 

 

Viceværtsarbejdsliste

Gårdprojekter

·                                                                            Gård - Jordvold udjævnes!

·                                                                            Bord/bænkene repareres

·                                                                            Plankeværk ved cykelskur

           Hvem ejer plankeværket?

           Males

·                                                                            Gårdens betonplade fjernes

·                                                                            Brøndriste renoveres

 

Ejendommen

·                                                                            Facadedøre –der anskaffes nogle hjul til forebyggelse af at dørene smækkes hårdt i.

·                                                                            Gelændere males

·                                                                            Porten males

·                                                                            Bagdøre males

·                                                                            Vinduer i kælderniveau males

 

 

 

 

 

Projekt-ideliste

Rengøring

Efter renovering af kælderen, skal kældergangene rengøres – der forhandles ny kontrakt med Karen Rasmussen når kælderen er istandsat.

Vaskeri i kælderen

Der undersøges om der er basis for at få etableret et kortvaskeri i kælderen, således at beboerne i fremtiden ikke skal anskaffe sig en vaskemaskine.

Bestyrelseslokale

·                                                                            Istandsættelse

·                                                                            PC

·                                                                            Inventar

Facade

·                                                                            Vandskuring / sandblæsning / fugning af facade.

·                                                                            Nye indgangsdøre

Renovering af opgange.

·                                                                            Murerarbejde

·                                                                            Males

·                                                                            Trapper renoveres

Altaner

·                                                                            Altaner renoveres. Evt. sættes nye lukkede altaner sættes op.

Loftet

·                                                                            Oprydning

 

 

 

 

Godkendt 

Tony Albinus / formand

 

Claus Groth Christoffersen / kasserer

 

Klaus Stensgaard / sekretær