Ejerforeningen Falen 6 – 14

Bestyrelsesmøde

Mandag 12. november 2001  

Deltagere:  

Tony Albinus (TA)
Claus Groth Christoffersen (CGC)
Klaus Stensgaard (KLS)

                               

Igangværende projekter og opgaver

1.         Tinglysning af vedtægter

Ansvar: CGC

 

12/11-2001 – Sagen verserer.

2.         Renoveringsprojekt med tilhørende finansieringsforslag

Ansvar: Bestyrelsen

20/11-2001- Der er sendt forespørgsel til Odense Kommune, Miljø- og teknikforvaltningen. Bestyrelsen ønsker at vide om der er umiddelbare lovkrav der på nuværende tidspunkt vil umuliggøre en tagrenovering med etablering af en 5. etage.

3.         Stormskader – udbedring

Ansvar: CGC

20/9-2001 – Syn og skøn blev udført den 19/9-2001. På grund af regnvejr blev taget ikke inspiceret denne dag. Taginspektionen vil blive udført hurtigst muligt. Herefter afventes en afgørelse med spænding.

12/11-2001 – Advokaten forventer at det opfølgende syn vil ske inden for de nærmeste 14 dage.

4.         Kloaksystem

Ansvar: CGC

Der har på det seneste desværre været en del problemer med kloakkerne på trods af at faldstammerne blev renset for ca. 1 år siden. 

Der er bestilt en Tv-inspektion af faldstammerne og kloaksystemet for lokalisering af problemerne.

7/6-2001 –  Bestyrelsen venter på en rapport fra Tv-inspektionen.

30/7-2001 – På baggrund af rapportens anbefalinger er der iværksat rensning af kloaksystemet.

20/9-2001 – Da der stadig er problemer, anmodes om tilbud på rensning af rørene indtil faldstammerne.

12/11-2001 – Da der ikke har været yderligere henvendelser om problemer med kloakken henlægges sagen indtil videre.

5.         Kælderrenovering

Ansvar: KLS

Kælderen trænger til en opfriskning og en mindre istandsættelse, nedbrydning af betonvaske samt reparation og kalkning af væggene.

20/9-2001 – Der indhentes tilbud fra et murerfirma.

12/11-2001 – Udsættes til afgørelse om etablering af 5. sal med dermed etablering af nye kælderum.

6.         Slisker til kældertrapper

Ansvar: KLS

Der indhentes diverse forslag og tilbud fra en tømrer.

12/11-2001 – Sagen verserer.

7.         Smæklås eller lignende til gårdens port

Ansvar: TA

I samarbejde med den ejer der tilbød at hjælpe, indhentes der diverse forslag og tilbud.

12/11-2001 – Sagen verserer.

8.         Gårdprojekter

Ansvar: Bestyrelsen

Gård - jordvold udjævnes!

Plankeværk ved cykelskur

Gårdens betonplade fjernes

Brøndriste renoveres

Grill

12/11-2001 – Tilbudgivere findes.

9.         Husorden – opfølgning

Bestyrelsen har i henhold til husorden forholdt sig til følgende:

 

Ansvar: KLS

§ 9  Gården/haven

Motorkøretøjer må under ingen omstændighed parkeres foran garagerne i baggården. Sker dette vil motorkøretøjet uden varsel blive fjernet for ejerens regning.

Lejere af garager i gården må ikke parkere deres motorkøretøjer andre steder end i deres lejede garager. Sker dette vil motorkøretøjet uden varsel blive fjernet for ejerens regning.

Ansvar: KLS

12/11-2001 – Der laves en skrivelse som kan sættes i vinduet på ulovlig parkerede biler.

 

Påhængsvogne, trailere og lignende må kun parkeres i gården efter mulig anvisning fra bestyrelsen.

 

Ansvar: CGC

12/11-2001 – Bestyrelsen anviser pladsen foran det bageste cykelskur til parkering af trailere.

 

§ 15  Opgangene – for- og bagtrapper

Intet må under nogen omstændighed opbevares på trapperne, da både for- og bagtrapper er flugtveje.

 

Ansvar: CGC

12/11-2001 - De berørte ejere tilskrives

Placering af affald på for- og bagtrapper må ikke finde sted.

 

Ansvar: TA

12/11-2001 - Der laves en skrivelse til brug for eventuelle påmindelser.

 

Der er modtaget 2 klager med henvisning til husordenens

 

§ 17  Støj og støjende adfærd

Der skal vises hensyn, når der ses TV eller høres radio/musik. Brug af musikinstrumenter er kun tilladt i ejendommen, såfremt det kan ske uden at være til gene for ejendommens øvrige beboere.

Støjende adfærd må under ingen omstændigheder finde sted.

Mellem kl. 23:00 og kl. 07.00 skal der udvises særligt hensyn, så natteroen ikke forstyrres. Brug af alle former for maskiner eller værktøj, der kan medføre støjgener for ejendommens øvrige beboere må kun benyttes på hverdage fra kl. 07.00 til kl. 19.00 samt lørdag og søndag fra kl. 08.00 til kl. 17.00.

 

Ansvar: CGC /TA

12/11-2001 - Der er modtaget 2 klager med henvisning til husordenens § 17.
De påklagede tilskrives, samtidig med at bestyrelsen må opfordre til at man tager hensyn til hinanden og afklarer forholdene indbyrdes.

 

Viceværtsarbejdsliste

Ejendommen

·                                                                            Gelændere males

·                                                                            Porten males

·                                                                            Bagdøre males

·                                                                            Vinduer i kælderniveau males

 

 

Projekt-ideliste

Rengøring

Efter renovering af kælderen, skal kældergangene rengøres – der forhandles ny kontrakt med Karen Rasmussen når kælderen er istandsat.

Vaskeri i kælderen

Der undersøges om der er basis for at få etableret et kortvaskeri i kælderen, således at beboerne i fremtiden ikke skal anskaffe sig en vaskemaskine.

Bestyrelseslokale

·                                                                            Istandsættelse

·                                                                            PC

·                                                                            Inventar

Facade

·                                                                            Vandskuring / sandblæsning / fugning af facade.

·                                                                            Nye indgangsdøre

Renovering af opgange.

·                                                                            Murerarbejde

·                                                                            Males

·                                                                            Trapper renoveres

Altaner

·                                                                            Altaner renoveres. Evt. sættes nye lukkede altaner sættes op.

Loftet

·                                                                            Oprydning

 

 

Godkendt 

Tony Albinus / formand

 

Claus Groth Christoffersen / kasserer

 

Klaus Stensgaard / sekretær