Ejerforeningen Falen 6 – 14

Bestyrelsesmøde

Fredag 21. december 2001 kl. 17.00

Falen 12 - kælderen

Deltagere:  

Tony Albinus (TA)
Claus Groth Christoffersen (CGC)
Klaus Stensgaard (KLS)

                               

Igangværende projekter og opgaver

1.         Renoveringsprojekt med tilhørende finansieringsforslag

Ansvar: Bestyrelsen

20/11-2001- Der er sendt forespørgsel til Odense Kommune, Miljø- og teknikforvaltningen. Bestyrelsen ønsker at vide om der er umiddelbare lovkrav der på nuværende tidspunkt vil umuliggøre en tagrenovering med etablering af en 5. etage.

21/12-2001 – Svaret fra Odense Kommune offentliggøres på www.falen.dk - Tagprojekt - Svar Odense Kommune 2001 12 06.pdf
Bestyrelsens beslutning i sagen fremgår af Falen Nyt nr. 2 (4. årgang).

2.         Stormskader – udbedring

Ansvar: CGC

21/12-2001 – Tirsdag den 12/12 2001 blev sidste del af syn- og skøn udført, vedrørende de reparationsarbejder Nyborg Havnesmedie A/S udført efter stormen den 3/12 1999.

Afgørelsen afventes i spænding.

3.         Kloaksystem

Ansvar: CGC

Der har på det seneste desværre været en del problemer med kloakkerne på trods af at faldstammerne blev renset for ca. 1 år siden. 

Der er bestilt en Tv-inspektion af faldstammerne og kloaksystemet for lokalisering af problemerne.

7/6-2001 –  Bestyrelsen venter på en rapport fra Tv-inspektionen.

30/7-2001 – På baggrund af rapportens anbefalinger er der iværksat rensning af kloaksystemet.

20/9-2001 – Da der stadig er problemer, anmodes om tilbud på rensning af rørene indtil faldstammerne.

12/11-2001 – Da der ikke har været yderligere henvendelser om problemer med kloakken henlægges sagen indtil videre.

21/12-2001 – Faldstammerne er nu renset. Det har vist sig at flere af problemerne er opstået ved at rørene i den enkelte lejlighed ikke er renset fra vask til faldstamme.
Denne rensning er den enkelte ejers ansvar. Ved fremtidige akut-udrykninger hvor det viser sig at problemet kan henføres til den enkelte lejlighed vil regningen fra Slamson A/S blive videresendt til den enkelte ejer. Se i øvrigt punktet under Falen Nyt nr. 2 (4. årgang).

 

4.         Kælderrenovering

Ansvar: KLS

Kælderen trænger til en opfriskning og en mindre istandsættelse, nedbrydning af betonvaske samt reparation og kalkning af væggene.

21/12-2001 – Udsættes til foråret 2002.

5.         Slisker til kældertrapper

Ansvar: TA

Der indhentes diverse forslag og tilbud fra en tømrer.

21/12-2001 – TA indhenter til fra tømrerfirma.

6.         Smæklås eller lignende til gårdens port

Ansvar: TA

I samarbejde med den ejer der tilbød at hjælpe, indhentes der diverse forslag og tilbud.

21/12-2001 – Arbejdet sættes i gang.

7.         Gårdprojekter

Ansvar: TA

·                                                                                                          Gård - jordvold udjævnes!

·                                                                                                          Plankeværk ved cykelskur

·                                                                                                          Gårdens betonplade fjernes

·                                                                                                          Brøndriste renoveres

·                                                                                                          Grill

21/12-2001 – Laves til foråret 2002. En del af arbejdet forsøges lavet ved arbejdsdage med beboerne.

8.         Tinglysning af vedtægter

Ansvar: CGC

21/12-2001 – Sendt til tinglysning via advokat.

9.         Falen Nyt

Ansvar: CGC

21/12-2001 – På trapperne.

 

 

 

 

 

Viceværtsarbejdsliste

Ejendommen

·                                                                            Gelændere males

·                                                                            Porten males

·                                                                            Bagdøre males

·                                                                            Vinduer i kælderniveau males

 

 

Projekt-ideliste

Rengøring

Efter renovering af kælderen, skal kældergangene rengøres – der forhandles ny kontrakt med Karen Rasmussen når kælderen er istandsat.

Vaskeri i kælderen

Der undersøges om der er basis for at få etableret et kortvaskeri i kælderen, således at beboerne i fremtiden ikke skal anskaffe sig en vaskemaskine.

Bestyrelseslokale

·                                                                            Istandsættelse

·                                                                            PC

·                                                                            Inventar

Facade

·                                                                            Vandskuring / sandblæsning / fugning af facade.

·                                                                            Nye indgangsdøre

Renovering af opgange.

·                                                                            Murerarbejde

·                                                                            Males

·                                                                            Trapper renoveres

Altaner

·                                                                            Altaner renoveres. Evt. sættes nye lukkede altaner sættes op.

Loftet

·                                                                            Oprydning

 

 

 

 

Godkendt 

Tony Albinus / formand

 

Claus Groth Christoffersen / kasserer

 

Klaus Stensgaard / sekretær