Referat

 

Ejerforeningen Falen 6 – 14
BeSTYRELSESMØDE

Torsdag 13. december 2005 kl. 18.00­
Falen

Deltagere:  

Tony Albinus (TA)

Ulrik Johansen (URJ)

Klaus Stensgaard (KLS)

 

Gæster

Kresten Rose (KR)

Administrator Claus Groth Christoffersen (CGC)

 

1)    Modtaget post

 

I periode fra sidste bestyrelsesmøde er modtaget post vedr. nedenstående emner, som vi har diskuteret:

 

a)    Klage vedr. lugtgener fra benzin mv. i viceværtens værksted (KR)

Emnet blev diskuteret og der blev fundet en passende løsning, som i værksættes.

 

b)    Ion afkalker

Effekt af Ion afkalker på ejerforeningens hovedvandledning er undersøgt. Det viste sig at en Ion afkalker ikke har den ønskede effekt mht. at reducere kalkindholdet i vandet som anvendes i ejerforeningen.

 

2)    Renovation af køkkenfaldstammer

Tilbud på renovation af køkkenfaldstammer fra Per Aarsleff A/S er tidligere accepteret. Vi afventer tilbagemelding.

 

Lånetilbud (tilbud 1 – med mulighed for fleksibel afvikling) hjemtages. (CGC)

 

3)    Affald

Ved tømning af affald i begyndelsen af december, var affaldscontainere så overflydte, at renovationsselskabet ikke tømte disse som planlagt, med det resultat at ejerforeningen var nødsaget til at bestille særskilt tømning i den efterfølgende uge. DEN SKYLDIGE BELASTER DERVED EJERFORENINGEN MED EN EKSTRAORDINÆR UDGIFT!!!

 

 

 

Det skal understreges at

 

 

affaldscontainere er til husholdningsaffald

 

 og som udgangspunkt ikke skal anvendes til bortskaffelse af større effekter, som i det pågældende tilfælde;

 

1.      et strygebord,

2.      en støvsuger og

3.      en lænestol!

 

Har den enkelte beboer problemer med bortskaffelse af større effekter kan ejerforeningens vicevært kan kontaktes for vejledning.

 

4)    Ekstraordinær skriftlig generalforsamling - vandmålere

Der er afholdt skriftlig generalforsamling vedr. opsætning af vandmålere i alle lejligheder.

 

Resultatet af afstemningen viste et flertal på 62 % af de stemmeberettigede var for at arbejde videre med projektet. Brunata (den der står for aflæsning af vandforbruget i ejerforeningen) kontaktes med henblik på at udvælge konkrete målesystemer, som de kan godkende til pålidelige aflæsning af forbrug. (CGC)

 

5)    Internet – der er ikke noget galt med Jeres computer, men..

Da Tony har solgt sin lejlighed medio december er internet forbindelse lukket. Det skal som udgangspunkt siges at administrationen af forbindelsen IKKE har været varetaget i ejerforeningsregi. Tony træder i samme forbindelse ud af bestyrelsen.

 

Da ledninger mv. allerede er opsat arbejdes der videre i ejerforeningen med etablering af foreningsbredbånd.

 

6)    Bestyrelsens projektliste

 

·         Vaskekældere, renovation (URJ):

Der udarbejdes en plan for gennemførsel af renovation af vaskekældre. Arbejdet omfatter nedbrydning af betonvaske, reparation af murværk mv. Arbejdet vil ske inden for det eksisterende budgets vedligeholdelsesmidler.

 

Der er indhentet billeder til brug for projekteringen.

 

 

·         Udvidelse af fliseareal ved affaldscontainerne (KR)

 

·         Træfældning / -beskæring (KR)

 

·         Paprum (KR)

Der bruges megen tid på køre pap væk. I erkendelse heraf overvejer bestyrelsen at afskaffe paprummet.

Paprum opretholdes ind til videre, dog således at viceværten i viddet muligs omfang sørger for løbende at tømme rummet.

 

·         Hjælpemidler i opgangene (Administrator)

Der stilles efterhånden flere og flere hjælpemidler indenfor hoveddørene. Dette kan i nødstilfælde medføre uhensigtsmæssigheder da hoveddørene ikke kan åbnes optimalt. Bestyrelsen vil gerne medvirke til at de ældre beboere kan blive boende, og vil derfor kontakte Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen om dette giver problemer med brandmyndighederne.

 

·         Lukning port til baggården (TA, KR)

Vi er meget sårbare, hvis ikke porte og kælderdøre holdes låste. Det indskærpes atter, at alle låser port, kælder- og hoveddøre efter sig for at forebygge indbrud og tyverier. Dørene til bagtrapperne er af forsikringsmæssige årsager ikke monteret med smæklås. Låses med nøgle efter at håndtaget er rykket opad.

 

TA og KR køber skilt med tryk, der monteres på porten, med påmindelse om til folk om at lukke porten efter sig.

·         Brug af håndværkere i fællesarealerne

Der er udfærdiget en håndværkerliste som findes i foreningens husorden www.falen.dk under Informationer. Ved arbejder på installationer i fællesområderne benyttes håndværkere, der er godkendt af bestyrelsen. Derved undgås bl.a. fejljusteringer i ejendommens aldrende fintfølende installationer.

·         Udskiftning af varmeventiler på loftet (Falen 12, 2. to.)

Bestyrelsen kontakter relevante håndværkere for iværksættelse af undersøgelse heraf. Varmeventiler på loftet undersøges og søges udskiftet i ht. resultatet af disse undersøgelser.

 

·         Arbejdsdage

Arbejdsdage arrangeres individuelt men bakkes økonomisk op af ejerforeningen.·         Renovation af fortrapper

Bestyrelsen arbejder på indhentning af prisoverslag på renoveringen.

 

Næste møde: 29/12 2005 kl. 17,00 i bestyrelseslokalet under opgang 12.

 

Odense 18. december 2005

 

 

 

Klaus Stensgaard               Tony Albinus           Ulrik Johansen
Formand