Referat bestyrelsesmøde 24. oktober 2005 kl. 19.30 ved Tony

 

Fremmødte: Tony (formand), Ulrik

 

Afbud: Klaus

 

Dagsorden

 

Igangværende projekter:

 

  1. ansættelse af vicevært:
  2. udkast til skriftlig ekstraordinær generalforsamling vedr. opsættelse af vandmålere
  3. andre projekter

 

Ad. 1 – ansættelse af vicevært

 

Der afholdtes ansættelsessamtale med Kresten Rose Rasmussen, Falen 8, 1. th. Bestyrelsens forslag til ansættelsesaftale blev drøftet og blev accepteret. Der er aftalt gensidig prøvetid på 3 måneder, hvor kontrakten revurderes.

 

Ad. 2 – udkast til skriftlig ekstraordinær generalforsamling vedr. opsættelse af vandmålere

 

Vedlagt

 

Ad. 3 – andre projekter

 

Der er udarbejdet arbejdsliste for det kommende år. Der henvises til referat af generalforsamling af 24. september 2005. Der følges op på igangværende samt nye projekter ved kommende bestyrelsesmøde

 

10. november 2005 kl. 18,00 ved formand Tony Albinus