Ejerforeningen Falen 6 – 14

Bestyrelsesmøde

Mandag 2. februar 2004

Deltagere:  

Claus Groth Christoffersen (CGC)
Klaus Stensgaard (KLS)
      

Tony Albinus (TA) - afbud

Igangværende projekter og opgaver

1.         Kloaksystemet

Ansvar: CGC

Der er på trods af de seneste års mange undersøgelser og udbedringer af kloaksystemet stadig problemer med afløbene. Det er fx afløbsvand der står op i køkkenvaskene og i værste fald løber ud på køkkengulvet.

Det undersøges om vaskemaskiner i forbindelse med underdimensionerede rør kan være årsagen.

2.         Fortovsarbejde

Ansvar: CGC

Nu hvor tagrenoveringen er fuldført, anmodes Odense Kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen ved brev om at omlægge det fortovsareal foran ejendommen der ligger hulter til bulter.

3.         Hensættelse af hjælpemidler i opgangene

Ansvar CGC

Der stilles efterhånden flere og flere hjælpemidler indenfor hoveddørene. Dette kan i nødstilfælde medføre uhensigtmæssigheder da hoveddørene ikke kan åbnes optimalt.

Bestyrelsen vil gerne medvirke til at de ældre beboere kan bliver boende, og vil derfor skrive til Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen om dette giver problemer med brandmyndighederne.

4.         Istandsættelser

Ansvar: Viceværtsteamet

Der arbejdes med at færdigmale væggene i bagtrappetårnene. Der er indhentet tilbud på afhøvling af selve trapperne, men da dette er en bekostelig affære udskydes dette.

På næste bestyrelsesmøde medbringer kassereren en opgørelse over indeværende regnskabsårs træk på istandsættelseskontoen. Herefter tages der beslutning om der skal igangsættes yderligere projekter.

Der er for nuværende ønsker om følgende projekter:

Udendørs projekter:

·         Kældervinduer i gårdsiden males eller skiftes

·         Tørrestativ i runding i græsareal

·         Gitterporten males

·         Cykelskur

·         Trailerparkering

Kælder

·         Kældervægge istandsættes og kalkes

Bagtrappetårne

·         Trappeafhøvling

Fortrapperne

·         Generel vedligeholdelse

5.         Regnskabsopfølgning

Ansvar: Bestyrelsen

Kassereren fremlagde regnskabsoversigt for udgifter indtil nu samt dokumenterede status.

6.         Viceværtens arbejde

Ansvar: Bestyrelsen

Viceværten inviteres til det kommende bestyrelsesmøde for at evaluere det forgangne års arbejde og drøfte indeværende års projekter mv.

Arbejdsgangen ved løsning af lejer-/ejerhenvendelser evalueres også.

7.         Næste møde

Ansvar: KLS

16/2 2004.

 

Ventende projekter og opgaver

Varme

Beslutning fra bestyrelsesmøde 24/10 2003
Ansvar: CGC

Radiatorerne i kælderrummene plomberes på et betimeligt tidspunkt. Adminstratoren skriver til lejerne om advisering og tilbud om selv at betale for varmeforbruget.

Varmeanlægget har fået trykreduktionsventil installeret. VVS-firmaet anmodes om at færdiggøre arbejdet.

Opstilling af varmeveksler er udskudt på ubestemmeligt tidspunkt, da det vil kræve bortskaffelse af varmebeholder. En opgave der er meget bekostelig.

Vaskeri i kælderen

Beslutning fra bestyrelsesmøde 24/10 2003
Ansvar: TA

Der påløber en undersøgelse af mulighederne for etablering af et kortvaskeri i kælderen, således at beboerne i fremtiden ikke skal anskaffe sig vaskemaskine og tørretumbler.

 

 

 

Godkendt 

Claus Groth Christoffersen / kasserer

Klaus Stensgaard / sekretær