Ejerforeningen Falen 6 – 14

Bestyrelsesmøde

Mandag 16. februar 2004

Deltagere:  

Claus Groth Christoffersen (CGC)
Klaus Stensgaard (KLS)
      

Tony Albinus (TA) - afbud

Igangværende projekter og opgaver

1.         Papircontainere

Ansvar: CGC

Odense Kommune har som en del af sit genbrugsprogram tildelt ejendommen 5 papircontainere. Disse containere må ikke bruges til pap.

Som en forsøgsordning kan pap afleveres i rummet i ejendommens port (papkasser mv. skal skilles ad). Viceværten vil så køre dette på genbrugscentret.

Ejendommens administrator skriver til ejere/lejere om den nye ordning.

2.         Kloaksystemet

Ansvar: CGC

Der er på trods af de seneste års mange undersøgelser og udbedringer af kloaksystemet stadig problemer med afløbene. Det er fx afløbsvand der står op i køkkenvaskene og i værste fald løber ud på køkkengulvet.

Det undersøges om vaskemaskiner i forbindelse med underdimensionerede rør kan være årsagen.

3.         Istandsættelser

Ansvar: Viceværtsteamet

Kassereren fremlagde en opgørelse over indeværende regnskabsårs træk på istandsættelseskontoen. Budgettet for 2003/04 er brugt, hvorfor der ikke sættes flere projekter i gang i indeværende regnskabsår.

Der er for nuværende ønsker om følgende projekter:

Udendørs projekter:

·         Kældervinduer i gårdsiden males eller skiftes

·         Tørrestativ i runding i græsareal

·         Gitterporten males

·         Cykelskur

·         Trailerparkering

Kælder

·         Kældervægge istandsættes og kalkes

Bagtrappetårne

·         Trappeafhøvling

Fortrapperne

·         Generel vedligeholdelse

 

Ejere og beboere anmodes om at fremkomme med ønsker/ideer til istandsættelser af ejendommen. Ønskerne vil blive fremlagt og prioriteret på årets ordinære generalforsamling.

Ejendommens administrator sender opfordring ud til ejere/beboere.

4.         Viceværtens arbejde

Ansvar: Bestyrelsen

Viceværten var inviteret til bestyrelsesmødet for at evaluere det forgangne års arbejde og drøfte indeværende års projekter mv.

Hvis der er problemer med ejendommens fællesfaciliteter, kontaktes

 

VICEVÆRTENEgon Hansen
20 73 67 75

Er der problemer med fællesinstallationer eller lignende, så kontakt Egon via telefonen, eller læg beskeder / ønsker til ham i den RØDE postkasse i opgangen Falen 12.

          

eller ejendommens administrator

 

Administrator / Kasserer
Claus Groth Christoffersen
Jernbanegade 19   2.tv.
5000  Odense C

66 12 33 15 (kl. 08.00-16.00)/
      30 29 76 50.

kasserer@falen.dk

 

Problemer med den enkelte lejligheds faciliteter, såsom tilstoppede afløb fra badekar og håndvaske, er den enkelte ejers ansvar og skal klares ved egen foranstaltning. Hvis viceværten og/eller administrator bliver inddraget i løsningen af disse problemer bliver regning videresendt til ejer/beboer.

5.         Næste møde

Ansvar: KLS

Aftales senere.

 

 

Ventende projekter og opgaver efter tidligere beslutninger

Varme

Beslutning fra bestyrelsesmøde 24/10 2003
Ansvar: CGC

Radiatorerne i kælderrummene plomberes på et betimeligt tidspunkt.

Varmeanlægget har fået trykreduktionsventil installeret. VVS-firmaet anmodes om at færdiggøre arbejdet.

Opstilling af varmeveksler er udskudt på ubestemmelig tidspunkt, da det vil kræve bortskaffelse af varmebeholder. En opgave der er meget bekostelig.

Vaskeri i kælderen

Beslutning fra bestyrelsesmøde 24/10 2003
Ansvar: TA

Der påløber en undersøgelse af mulighederne for etablering af et kortvaskeri i kælderen, således at beboerne i fremtiden ikke skal anskaffe sig vaskemaskine og tørretumbler.

Bagtrappetårne

Beslutning fra bestyrelsesmøde 2/02 2004
Ansvar: Bestyrelsen

Der er indhentet tilbud på afhøvling af selve trapperne, men da dette er en bekostelig affære udskydes dette indtil videre.

6.         Fortovsarbejde

Beslutning fra bestyrelsesmøde 2/02 2004
Ansvar: CGC

Nu hvor tagrenoveringen er fuldført, anmodes Odense Kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen ved brev om at omlægge det fortovsareal foran ejendommen der ligger hulter til bulter.

7.         Hensættelse af hjælpemidler i opgangene

Ansvar CGC

Der stilles efterhånden flere og flere hjælpemidler indenfor hoveddørene. Dette kan i nødstilfælde medføre uhensigtmæssigheder da hoveddørene ikke kan åbnes optimalt.

Bestyrelsen vil gerne medvirke til at de ældre beboere kan bliver boende, og vil derfor skrive til Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen om dette giver problemer med brandmyndighederne.

 

 

Godkendt 

Claus Groth Christoffersen / kasserer

Klaus Stensgaard / sekretær