Ejerforeningen Falen 6 – 14

Bestyrelsesmøde

Tirsdag 25. maj 2004

Deltagere:  

Tony Albinus (TA)
Claus Groth Christoffersen (CGC)
Klaus Stensgaard (KLS)

 

Igangværende projekter og opgaver

1.         Papircontainere

Ansvar: TA

Da der IKKE sorteres korrekt i vores containerne laves der henvisningsskilte.

Containerne til husholdningsaffald forsynes med følgende tekst:

·         IKKE PAP

·         IKKE PAPIR

Papircontainere forsynes med følgende tekst:

·         IKKE PAP

Døren til portrummet forsynes med følgende tekst:

·         PAP

2.         Generalforsamling 2004

Ansvar: Bestyrelsen

For at imødekomme flere ejeres ønkser, er generalforsamlingen i år fastsat til en fredag. Præcist er tidspunktet fredag den 20. august 2004 kl. 17.00.

Ved brev informeres ejerne om tidspunkt for generalforsamlingen og opfordring til at komme med forslag til projekter til forbrug af vedligeholdelsekontoen.

Der er for nuværende ønsker om følgende projekter:

Udendørs projekter:

·         Kældervinduer i gårdsiden males eller skiftes

·         Tørrestativ i runding i græsareal

·         Gitterporten males

·         Cykelskur

·         Trailerparkering

Kælder

·         Kældervægge istandsættes og kalkes

Bagtrappetårne

·         Trappeafhøvling

Fortrapperne

·         Generel vedligeholdelse

 

3.         Næste møde

Ansvar: KLS

2. juli 2004.

 

 

Ventende projekter og opgaver efter tidligere beslutninger

Varme

Beslutning fra bestyrelsesmøde 25/5 2004
Ansvar: CGC

Varmeanlægget har fået trykreduktionsventil installeret. VVS-firmaet anmodes om at færdiggøre arbejdet.

Vaskeri i kælderen

Beslutning fra bestyrelsesmøde 25/5 2004
Ansvar: CGC

Der påløber en undersøgelse af mulighederne for etablering af et kortvaskeri i kælderen, således at beboerne i fremtiden ikke skal anskaffe sig vaskemaskine og tørretumbler.

4.         Fortovsarbejde

Beslutning fra bestyrelsesmøde 25/05 2004
Ansvar: CGC

Nu hvor tagrenoveringen er fuldført, anmodes Odense Kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen ved brev om at omlægge det fortovsareal foran ejendommen der ligger hulter til bulter.

5.         Hensættelse af hjælpemidler i opgangene

Ansvar CGC

Der stilles efterhånden flere og flere hjælpemidler indenfor hoveddørene. Dette kan i nødstilfælde medføre uhensigtmæssigheder da hoveddørene ikke kan åbnes optimalt.

Bestyrelsen vil gerne medvirke til at de ældre beboere kan blive boende, og vil derfor kontakte Odense Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen om dette giver problemer med brandmyndighederne.

 

 

Godkendt 

Tony Albinus / formand

Claus Groth Christoffersen / kasserer

Klaus Stensgaard / sekretær