Ejerforeningen Falen 6 – 14

Bestyrelsesmøde

Fredag 20. august 2004
i Ejendommens Gård

Deltagere:  

Tony Albinus (TA)
Claus Groth Christoffersen (CGC)
Klaus Stensgaard (KLS)
      

 

1.         Konstituering af bestyrelsen

Den valgte bestyrelse konstituterede sig uændret således:

Formand: Tony Albinus, Falen 14, 4. th., 5000 Odense C

Kasserer: Claus Groth Christoffersen, Jernbanegade 19, 2.tv., 5000 Odense C

Sekretær: Klaus Stensgaard, Danmarksgade 9, 5000 Odense C

2.         Valg af administrator

Bestyrelsen besluttede at fortsætte med firmaet GRAM Ejendomsadminstration ApS.

3.         Næste bestyrelsesmøde

Mandag den 23/8 2004 kl. 16.30 i gården.

 

 

Godkendt 

Tony Albinus / formand

Claus Groth Christoffersen / kasserer

Klaus Stensgaard / sekretær