Ejerforeningen Falen 6 – 14

 

Bestyrelsesmøde

Torsdag 28. februar 2002 kl. 20.00

Falen 12 - kælderen

Deltagere:  

Tony Albinus (TA)
Claus Groth Christoffersen (CGC)
Klaus Stensgaard (KLS)

Arkitket Stig Hjorth (SH) – deltog under pkt. 1

                               

Igangværende projekter og opgaver

1.         Tag-renoveringsprojekt med tilhørende finansieringsforslag

Ansvar: Bestyrelsen

Foreningens rådgiver i forbindelse med det forestående tagrenoveringsprojekt, arkitekt Stig Hjorth, var indkaldt til drøftelse af dette punkt.

Der laves selvstændige referater vedr. dette projekt. Udover at disse hænges på opslagstavlerne offentliggøres disse og diverse rapporter på www.falen.dk hvor KLS opretter et særskilt punkt vedr. renoveringen.

CLK indkalder i uge 14 til ekstraordinær generalforsamling mandag den 8/4-2002 kl. 19.00.

Da generalforsamlingen skal afvikles med mulighd for fremlæggelse af projekter ved hjælp af bl.a. overheadprojektor, finder TA om muligt et lokale på Vestre Skole.

Projekterne vil blive fremlagt af arkitekt SH.

Generalforsamlingen ledes af foreningens advokat Hans Westergaard.

2.         Stormskader – udbedring

Ansvar: CGC

Syns- og skønserklæringen foreligger nu og kan ses på www.falen.dk. Det var bestyrelsens og advokatens opfattelse at vi havde en god sag, for som man kan erfare i regnvejr, har vi et meget dårligt tag på trods af reparationen efter stormen.

Men desværre er syn- og skønnet ikke faldet ud til vores fordel! Foreningens advokat mener ikke at foreningen står ret stærkt, og anbefaler os at betale reparationsfirmaet og lukke sagen.

Dette besluttede bestyrelsen og lukker sagen.

3.         Kælderrenovering

Ansvar: KLS

Kælderen trænger til en opfriskning og en mindre istandsættelse, nedbrydning af betonvaske samt reparation og kalkning af væggene.

21/12-2001 – Udsættes til foråret 2002.

 

 

4.         Slisker til kældertrapper

Ansvar: TA

Der indhentes diverse forslag og tilbud fra en tømrer.

21/12-2001 – TA indhenter til fra tømrerfirma.

5.         Smæklås eller lignende til gårdens port

Ansvar: TA

I samarbejde med den ejer der tilbød at hjælpe, indhentes der diverse forslag og tilbud.

21/12-2001 – Arbejdet sættes i gang.

6.         Gårdprojekter

Ansvar: TA

·                                                                                                          Gård - jordvold udjævnes!

·                                                                                                          Plankeværk ved cykelskur

28/3-2002 – En foreløbig undersøgelse tyder på at det er foreningen der skal reparere hegnet.

·                                                                                                          Gårdens betonplade fjernes

·                                                                                                          Brøndriste renoveres

·                                                                                                          Grill

Laves til foråret 2002. En del af arbejdet forsøges lavet ved arbejdsdage med beboerne.

7.         Tinglysning af vedtægter

Ansvar: CGC

21/1-2001 – Sendt til tinglysning via advokat.

 

 

 

 

Viceværtsarbejdsliste

Ejendommen

·                                                                            Gelændere males

·                                                                            Porten males

·                                                                            Bagdøre males

·                                                                            Vinduer i kælderniveau males

 

 

Projekt-ideliste

Rengøring

Efter renovering af kælderen, skal kældergangene rengøres – der forhandles ny kontrakt med Karen Rasmussen når kælderen er istandsat.

Vaskeri i kælderen

Der undersøges om der er basis for at få etableret et kortvaskeri i kælderen, således at beboerne i fremtiden ikke skal anskaffe sig en vaskemaskine.

Bestyrelseslokale

·                                                                            Istandsættelse

·                                                                            PC

·                                                                            Inventar

Facade

·                                                                            Vandskuring / sandblæsning / fugning af facade.

·                                                                            Nye indgangsdøre

Renovering af opgange.

·                                                                            Murerarbejde

·                                                                            Males

·                                                                            Trapper renoveres

Altaner

·                                                                            Altaner renoveres. Evt. sættes nye lukkede altaner sættes op.

Loftet

·                                                                            Oprydning

 

 

 

 

Godkendt 

Tony Albinus / formand

 

Claus Groth Christoffersen / kasserer

 

Klaus Stensgaard / sekretær