Ejerforeningen Falen 6 – 14

Bestyrelsesmøde

Tirsdag 26. marts 2002

Deltagere:  

Tony Albinus (TA)
Claus Groth Christoffersen (CGC)
Klaus Stensgaard (KLS)
      

Igangværende projekter og opgaver

1.         Renoveringsprojekt med tilhørende finansieringsforslag

Ansvar: Bestyrelsen

CGC indkalder i uge 14 til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 17/4-2002 kl. 19.00.

Da generalforsamlingen skal afvikles med mulighd for fremlæggelse af projekter ved hjælp af bl.a. overheadprojektor afholdes mødet på Den Sociale Højskole – Tolderlundsvej 5.

Projekterne vil blive fremlagt af arkitekt Stig Hjorth.

Generalforsamlingen ledes af foreningens advokat Hans Westergaard.

2.         Tinglysning af vedtægter

Ansvar: CGC

Efter at vedtægterne er blevet fremsendt til tinglysning via foreningens advokat, har denne meldt tilbage at der sandsynligvis er visse forhold i vedtægterne der vil blive afvist ved tinglysningen.

Bestyrelsen afventer nu nærmere redegørelse fra advokaten. Konsekvensen er at det stadig er vedtægterne godkendt på genralforsamlingen den 14/3-1990 der stadig er gældende.

Disse vil snarest muligt blive lagt på hjemmesiden.

3.         Slisker til kældertrapper

Ansvar: TA

Arbejdet igangsættes.

4.         Smæklås eller lignende til gårdens port

Ansvar: TA

Arbejdet igangsættes.

5.         Gårdprojekter

Ansvar: TA

2.       Gård - jordvold udjævnes!

3.       Plankeværk ved cykelskur

4.       Gårdens betonplade fjernes

5.       Grill

Der indhentes 2 tilbud på arbejdet og en del af projektet forventes at indgå i arbejdsdagen den 25/5-2002.

 

6.         Arbejdsdag

Ansvar: TA

Der afvikles arbejdsdag den 25/5-2002 9:00 – 14:00. Der arbejdes med følgende projekter:

·                                                                                                  Garagerne males færdig

·                                                                                                  Plankeværk rives ned

·                                                                                                  Jordvold fjernes

7.         Vandmålere

Ansvar: Bestyrelsen

Da der kun er installeret vandmåler i 75% af ejendommens lejligheder, er det ikke muligt at opkræve vand efter individuelt forbrug. Ejendommens totalforbrug betales af ejerforeningen, og den enkelte lejlighed betaler indirekte for forbruget via sit fordelingstal. Dette favoriserer de lejligheder der har et forbrug over gennemsnittet, og opfordrer ikke til at spare på vandet.

Bestyrelsen arbejder med en model for betaling efter individuelt forbrug til fremlæggelse på den ordinære generalforsamling til august 2002.

 

 

Viceværtsarbejdsliste

Ejendommen

Gelændere males

Porten males

Bagdøre males

Vinduer i kælderniveau males

 

Projekt-ideliste

Rengøring

Efter renovering af kælderen, skal kældergangene rengøres – der forhandles ny kontrakt med Karen Rasmussen når kælderen er istandsat.

Vaskeri i kælderen

Der undersøges om der er basis for at få etableret et kortvaskeri i kælderen, således at beboerne i fremtiden ikke skal anskaffe sig en vaskemaskine.

Bestyrelseslokale

·                                                                            Istandsættelse

·                                                                            PC

·                                                                            Inventar

Facade

·                                                                            Vandskuring / sandblæsning / fugning af facade.

·                                                                            Nye indgangsdøre

Renovering af opgange.

·                                                                            Murerarbejde

·                                                                            Males

·                                                                            Trapper renoveres

Altaner

·                                                                            Altaner renoveres. Evt. sættes nye lukkede altaner sættes op.

Loftet

·                                                                            Oprydning

 

 

Godkendt 

Tony Albinus / formand

 

Claus Groth Christoffersen / kasserer

 

Klaus Stensgaard / sekretær