Ejerforeningen Falen 6 – 14

Bestyrelsesmøde

Mandag 10. februar 2003

Deltagere:  

Tony Albinus (TA)
Claus Groth Christoffersen (CGC)
Klaus Stensgaard (KLS)
      

 

Igangværende projekter og opgaver

1.         Renoveringsprojekt

Ansvar: Bestyrelsen

Efter møde med henholdsvis advokat og byggeudvalg, er der enighed om at et projekt med etablering af en 5. sal ikke er muligt.

Det er nu planen at der skal fremlægges et renoveringsprojekt i løbet af forår 2003 ved en ekstraordinær generalforsamling, således projektet kan være færdigt inden udgangen af 2003.

Byggeudvalget arbejder nu med mulighed for dispensation og alternativer til tagsten, runder at beholde eksisterende tag.

CGC indkalder foreningens arkitekt til førstkommende bestyrelsesmøde.

2.         Vandmålere

Ansvar: TA

Da der kun er installeret vandmåler i 75 % af ejendommens lejligheder, er det ikke muligt at opkræve vand efter individuelt forbrug. Ejendommens totalforbrug betales af ejerforeningen, og den enkelte lejlighed betaler indirekte for forbruget via sit fordelingstal. Dette favoriserer de lejligheder der har et forbrug over gennemsnittet, og opfordrer ikke til at spare på vandet.

TA drøfter holdningen til installation af individuelle vandmålere med foreningens hovedudlejer.

3.         Cykelrum

Ansvar: Viceværten

Som ønsket af generalforsamlingen den 24/8 2002, har viceværten indrettet et kælderrum til brug ved cykelreparationer.

Cykelrummet ligger ved varmerummet under Falen nr. 6, kan benyttes når lys installationerne er på plads.

4.         Rengøring

Ansvar: TA

På generalforsamlingen den 24/8 2002 blev der stillet nogle opklarende spørgsmål til bl.a. rengøringsudgiften. Der var tilfredshed med rengøringen på hovedtrappen, men mindre tilfredshed med arbejdet på bagtrappen.

Der indhentes tilbud på rengøringen fra det nuværende rengøreingsfirma samt et alternativt firma.

5.         Vaskeri i kælderen

Ansvar: CGC

Der undersøges om en udlejer vil etablere et kortvaskeri i kælderen, således at beboerne i fremtiden ikke skal anskaffe sig vaskemaskine og tørretumbler.

6.         Varme

Ansvar: CGC

Der indhentes tilbud på individuelle digitale varmemålere til afløsning af de eksisterede fordampningsmålere. Radiatorerne i kælderrummene plomberes på et betimeligt tidspunkt.

7.         Vedligeholdelse af ejendommen

Ansvar: CGC

Ejendommen trænger flere steder til en nødvendig vedligeholdelse, og der søges i ugeavisen efter en person der kan udføre en del af dette arbejde.

8.         Næste møde

Ansvar: Bestyrelsen

Onsdag den 26/2 2003 kl. 17.00. Foreningens arkitekt inviteres til mødet jf. pkt. 1.

 

 

Godkendt 

Tony Albinus / formand

 

Claus Groth Christoffersen / kasserer

 

Klaus Stensgaard / sekretær