Ejerforeningen Falen 6 – 14

Bestyrelsesmøde

Torsdag 6. marts 2003

Deltagere:  

Tony Albinus (TA)
Claus Groth Christoffersen (CGC)
Klaus Stensgaard (KLS)
      

 

Igangværende projekter og opgaver

1.         Vedligeholdelse af ejendommen

Ansvar: CGC

Bestyrelsen har udvidet viceværtsteamet med en pensioneret håndværker, der vil udføre nødvendig vedligeholdelse ad hoc.

2.         Renoveringsprojekt

Ansvar: Bestyrelsen

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling lærdag den 15/3 2003. For at overholde rettidig indkaldelse sendes udsendes denne med dagsorden fredag den 7/3 2003.

KLS laver opråb til opslagstavlerne.

3.         Vandmålere

Ansvar: TA

Da der kun er installeret vandmåler i 75 % af ejendommens lejligheder, er det ikke muligt at opkræve vand efter individuelt forbrug. Ejendommens totalforbrug betales af ejerforeningen, og den enkelte lejlighed betaler indirekte for forbruget via sit fordelingstal. Dette favoriserer de lejligheder der har et forbrug over gennemsnittet, og opfordrer ikke til at spare på vandet.

Forslaget er sat i bero.

4.         Cykelrum

Ansvar: Viceværtsteamet

Som ønsket af generalforsamlingen den 24/8 2002, har viceværten indrettet et kælderrum til brug ved cykelreparationer.

Cykelrummet ligger ved varmerummet under Falen nr. 6, kan benyttes når lys installationerne er på plads.

5.         Rengøring

Ansvar: TA

På generalforsamlingen den 24/8 2002 blev der stillet nogle opklarende spørgsmål til bl.a. rengøringsudgiften. Der var tilfredshed med rengøringen på hovedtrappen, men mindre tilfredshed med arbejdet på bagtrappen.

Efter indhentet tilbud på rengøringen fra det nuværende rengøringsfirma samt et alternativt firma., er det besluttet at beholde det nuværende firma.

For en bedre rengøring af bagtrappen, indhentes der tilbud på rengøring af denne 1 gang månedligt mod nu kvartalsvis. Hovedtrappen rengøres hver anden uge.

6.         Vaskeri i kælderen

Ansvar: TA

Der undersøges om en udlejer vil etablere et kortvaskeri i kælderen, således at beboerne i fremtiden ikke skal anskaffe sig vaskemaskine og tørretumbler.

7.         Varme

Ansvar: CGC / TA

Der indhentes tilbud på individuelle digitale varmemålere til afløsning af de eksisterede fordampningsmålere. Radiatorerne i kælderrummene plomberes på et betimeligt tidspunkt.

Varmeanlægget har svært ved at holde trykket, hvorfor der drøftes en løsning med ejendommens VVS-firma.

 

 

 

Godkendt 

Tony Albinus / formand

 

Claus Groth Christoffersen / kasserer

 

Klaus Stensgaard / sekretær