Ejerforeningen Falen 6 – 14

Bestyrelsesmøde

Torsdag 27. marts 2003

Deltagere:  

Tony Albinus (TA)
Claus Groth Christoffersen (CGC)
Klaus Stensgaard (KLS)
      

Stig Hjorth (ST) – deltog under pkt. 1

 

Igangværende projekter og opgaver

1.         Renoveringsprojekt

Ansvar: Bestyrelsen

Oplæg til aftale med SH blev gennemgået. SH sender revideret aftale til CGC.

Fornyet ansøgning om dispensation så tagfladen kan blive udført med tagpap i stedet for tegl/eternit er sendt til Kommunen. Svar afventes.

Bliver der igen tale om et afslag forsættes efter den vedtagne rammetidsplan.

Næste møde i projektgruppen – 30/4 2003 kl. 17.00 Falen 10 3. th.

2.         Istandsættelser

Ansvar: Viceværtsteamet

Siden sidst er der blevet lavet følgende istandsættelser/reparationer:

·         Garagedørene er blevet afkortet så de går fri af dækket

·         Bænke/bordesættene er gjort i stand

·         Fordørene er gjort i stand.

3.         Cykelrum

Ansvar: Viceværtsteamet

Som ønsket af generalforsamlingen den 24/8 2002, har viceværten indrettet et kælderrum til brug ved cykelreparationer.

Cykelrummet ligger ved varmerummet under Falen nr. 6, kan benyttes når lys installationerne er på plads.

4.         Rengøring

Ansvar: CLK

På generalforsamlingen den 24/8 2002 blev der stillet nogle opklarende spørgsmål til bl.a. rengøringsudgiften. Der var tilfredshed med rengøringen på hovedtrappen, men mindre tilfredshed med arbejdet på bagtrappen.

Efter indhentet tilbud på rengøringen fra det nuværende rengøringsfirma samt et alternativt firma., er det besluttet at beholde det nuværende firma.

For en bedre rengøring af bagtrappen, indhentes der tilbud på rengøring af denne 1 gang månedligt mod nu kvartalsvis. Hovedtrappen rengøres hver anden uge.

 

5.         Vaskeri i kælderen

Ansvar: TA

Der undersøges om en udlejer vil etablere et kortvaskeri i kælderen, således at beboerne i fremtiden ikke skal anskaffe sig vaskemaskine og tørretumbler.

6.         Varme

Ansvar: CGC / TA

Der indhentes tilbud på individuelle digitale varmemålere til afløsning af de eksisterede fordampningsmålere. Radiatorerne i kælderrummene plomberes på et betimeligt tidspunkt.

Varmeanlægget har svært ved at holde trykket, hvorfor der drøftes en løsning med ejendommens VVS-firma.

7.         Næste møde

Ansvar: KLS

15/5 2003 kl. 17.00 Falen 10 3. th..

SH deltager

 

 

Godkendt 

Tony Albinus / formand

Claus Groth Christoffersen / kasserer

Klaus Stensgaard / sekretær