Ejerforeningen Falen 6 – 14

Bestyrelsesmøde

Fredag 24. oktober 2003

Deltagere:  

Tony Albinus (TA)
Claus Groth Christoffersen (CGC)
Klaus Stensgaard (KLS)
      

 

Igangværende projekter og opgaver

1.         Renoveringsprojekt

Ansvar: Bestyrelsen

Projektet følger planen. Der er afleveringsforretning fredag den 31/10 2003 kl. 12.00. Referaterne fra byggemøderne kan læses på www.falen.dk.

Ejendommens altmuligmand Bent, er startet med istandsættelse af køkkentrapperne.

2.         Istandsættelser

Ansvar: Viceværtsteamet

Indsatsen er rettet i mod renovering af køkkentrapperne. Når dette er udført vurderes de økonomiske muligheder for yderligere istandsættelser.

3.         Vaskeri i kælderen

Ansvar: TA

Der påløber en undersøgelse af mulighederne for etablering af et kortvaskeri i kælderen, således at beboerne i fremtiden ikke skal anskaffe sig vaskemaskine og tørretumbler.

4.         Varme

Ansvar: CGC

Radiatorerne i kælderrummene plomberes på et betimeligt tidspunkt.

Varmeanlægget har fået trykreduktionsventil installeret. VVS-firmaet anmodes om at færdiggøre arbejdet.

Opstilling af varmeveksler er udskudt på ubestemmeligt tidspunkt, da det vil kræve bortskaffelse af varmebeholder. En opgave der er meget bekostelig.

5.         Forsikring
Ansvar: CGC

Der er indgået ny aftale om Bygningsforsikringen med ejendommens forsikringsselskab, Alm. Brand. Den nye aftale indeholder bl.a. forsikring af ansatte medarbejdere, kumme- og glasforsikring.

Forsikringsselskabet kontaktes for muligheden for et tilbud på indboforsikring til beboerne. Fordelen med dette er at indboforsikringen matcher bygningsforsikringen 100 %.

6.         Falen Nyt
Ansvar: CGC

Der arbejdes mod at udsende et Falen Nyt ultimo december 2003.

7.         Næste møde

Ansvar: KLS

11/12 2003.

 

 

Godkendt 

Tony Albinus / formand

Claus Groth Christoffersen / kasserer

Klaus Stensgaard / sekretær