Ejerforeningen Falen 6 – 14

Bestyrelsesmøde

Torsdag 11. december 2003

Deltagere:  

Tony Albinus (TA)
Claus Groth Christoffersen (CGC)
Klaus Stensgaard (KLS)
      

 

Igangværende projekter og opgaver

1.         Renoveringsprojekt

Ansvar: Bestyrelsen

Der er afholdt afleveringsforretning fredag den 31/10 2003. Byggeregnskabet (der vedlægges og lægges på hjemmesiden) viser et underskud på 1.034 kr.

Som en følge af beløbets størrelse, besluttede bestyrelsen at dette beløb delt med 50 ikke opkræves, men finansieres af ejendommens vedligeholdelseskonto.

Spørgsmål til regnskabet kan stilles til kassereren.

 

2.         Regnskabsstatus pr. 30/11 2003

Ansvar: CGC

Regnskabet blev gennemgået og taget til efterretning. Foreningens rådighedsbeløb på bankkontoen blev dokumenteret.

3.         Forsikring
Ansvar: CGC

Der er indgået ny aftale om Bygningsforsikringen med ejendommens forsikringsselskab, Alm. Brand. Den nye aftale indeholder bl.a. forsikring af ansatte medarbejdere, kumme- og glasforsikring.

Forsikringsselskabet tilbyder en indboforsikring til beboerne, der matcher bygningsforsikringen 100 %.

4.         Falen Nyt
Ansvar: CGC

Et nyt nr. udsendes ultimo december 2003.

5.         Næste møde

Ansvar: KLS

Fastsættes i det nye år.

 

Godkendt 

Tony Albinus / formand

Claus Groth Christoffersen / kasserer

Klaus Stensgaard / sekretær