Ejerforeningen Falen 6 – 14

Bestyrelsesmøde

Onsdag 22. juni 2005

Deltagere:  

Tony Albinus (TA)
Klaus Stensgaard (KLS)

 

 

Igangværende projekter og opgaver

1.       Faldstammer / kloaksystem

Ansvar: Bestyrelsen

Der foreligger nu en rapport fra foreningens rådgiver – Ingeniør Torben Gamdrup, med anbefalinger for forbedring af faldstammernes afledningsevne og dermed mindre antal tilstopninger.

Ingeniøren arbejder p.t. med løsningsforslag som forventes præsenteret og drøftet for/i bestyrelsen i august måned med henblik på en fremlæggelse på den ordinære generalforsamling.

2.       Vaskeri

Ansvar: Bestyrelsen

Ingeniør Torben Gamdrup arbejder p.t. med løsningsforslag som forventes præsenteret og drøftet for/i bestyrelsen i august måned med henblik på en fremlæggelse på den ordinære generalforsamling.

3.       Vandmålere

Ansvar: Bestyrelsen

Ingeniør Torben Gamdrup arbejder p.t. med løsningsforslag som forventes præsenteret og drøftet for/i bestyrelsen i august måned med henblik på en fremlæggelse på den ordinære generalforsamling.

4.       Vedligeholdelsesarbejder

Ansvar: Bestyrelsen

Påbegyndt:

·  Cykelskur

Der mangler beklædning, afløb og cykelstativer – forventes færdig i august måned 2005.

På ønskelisten:

·  Kældervinduer i gården males
Viceværten vurderer arbejdets omfang.

 

·  Butiksfacade males i anden farve
    Butiksejeren tilskrives og orienteres om planerne.

 

·  Gitterporten males

 

 

5.       Husorden

Ansvar: Administrator

Ajourført husorden forventes udsendt i august måned til beboere og ejere.

 

6.       Hensættelse af hjælpemidler i opgangene

Ansvar: Bestyrelsen

Der stilles efterhånden flere og flere hjælpemidler indenfor hoveddørene. Dette kan i nødstilfælde medføre uhensigtsmæssigheder da hoveddørene ikke kan åbnes optimalt.

Bestyrelsen vil gerne medvirke til at de ældre beboere kan blive boende, og har kontaktet Odense Kommune om dette giver problemer med brandmyndighederne.

 

 

7.       Generalforsamling

Ansvar: Bestyrelsen

Datoen for årets ordinære generalforsamling fastsættes til lørdag den 24. september 2005 kl. 10.00  Bestyrelsen forventer at fremlægge forslag
         - til renovering af faldstammer
         - til oprettelse af vaskeri i kælderen

Dagsorden vil blive udsendt senest 8 dage forinden.

8.       Næste møder

Ansvar: KLS

15. august kl 18.00                                   

 

Godkendt 

Tony Albinus

Klaus Stensgaard