Bestyrelsen

 

Henvendelser vedr. "den løbende drift", dagligdagsspørgsmål bedes rettet til bestyrelsen.

 

Bestyrelsen


Ejerforeningens bestyrelse består af 3 personer. Personerne vælges hvert år ved valg på den ordinære generalforsamling. Det påhviler bestyrelsen at lede foreningen i overensstemmelse med vedtægter, husorden samt beslutninger der bliver vedtaget af generalforsamlingen.

Du kan læse mere om bestyrelsens rolle i vedtægternes §§ 11 – 13.

Endvidere er det bestyrelses mål at opretholde en balanceret økonomisk stilling i foreningen. Ekstraordinære eller større vedligeholdelsesprojekter må forventes betalt ved særskilt opkrævning hos de enkelte ejere. 

Derudover går bestyrelsen ind for at sikre rammerne for en åben og god kommunikation imellem ejerne. Ejerforeningen prioriterer miljøet og har et genbrugsrum, som beboerne opfordres til at bruge.

 

Bestyrelsen består af (regnskabsåret 2019/20):

Formand: Jan Beuschau

Medlem: Jakob Junker Jespersen

Suppleant: Ulrik Johansen

Infobanner