Vicevært / havemand

 

Vicevært


Der er INGEN vicevært i ejerforeningen. Hvis du er lejer kontakt derfor altid din udlejer som det første. Udlejer er pligtig til at afhjælpe det pågældende problem. 

Er du ejer, er du som udgangspunkt selv pligtig til at afhjælpe det pågældende problem. Derefter kan bestyrelsen kontaktes for hjælp.

Ved akutte skader
Er du ude for akut opståede skader på ejendommen, hvor du ikke kan få fat i din udlejer, en fra bestyrelsen eller administrator, kan du tilkalde hjælp direkte hos en række håndværkere.

 

Havemand & Ejendomsservice


Vores havemand er Hanne & Claus Watson, som driver Watson Haveservice (www.gartnerwatson.dk).

Det er ikke Hanne & Claus' opgave at udføre viceværtopgaver vedrørende lejlighederne, hvorfor der henvises til ovenstående.

Hanne & Claus varetager alene vedligeholdelsen af fællesarealerne.

Henvendelse vedr. udenomsarealer kan ske pr. mail til gartnerwatson@mail.dk eller via postkassen nederst til højre i opgang nr. 12 mærket "vicevært".

Navne skilt på postkasse / Dør telefon:

Watson Haveservice kan være behjælpelig med navneskilt til dørtelefon og postkasse. Find labels til postkasse under husorden.

Send navn som skal fremgå af navneskilt til: gartnerwatson@mail.dk.

>> Falen nr.: XX  lejlighed (eks. 2. th)<<

>> Navne på skilt << 

 

 

Infobanner