Regnskaber

 

Ejerforeningens årsregnskab


Ejerforeningens årsregnskab løber fra den 1/7 – 30/6. Én gang om året – først i august – modtager samtlige ejere et revideret årsregnskab.

Årsregnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling af bestyrelsen og administrator. På generalforsamlingen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til de enkelte poster i regnskabet. Endvidere gennemgås budgettet for det kommende år.

Såfremt man vil vide mere omkring ejerforeningens økonomi skal henvendelse ske via mail til bestyrelsen.

 

Årsrapporter:

 

Energimærkning fra 2011:

 

Årsrapport 2007/08

 

Infobanner