Vedtægter og historie

 

Vedtægter


Ejerforeningens vedtægter fra 1989 i pdf - Klik her.

Tillæg af vedtægterne fra 2000 i pdf - Kilk her

Tillæg af vedtægterne fra 2014 i pdf - Klik her

Tillæg af vedtægterne fra 2017 i pdf - Kilk her

--oo0oo--

 

Tillæg til vedtægter for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C (vedtaget år 2014).

 

"§4

Vedligeholdelsespligten vedrørende samtlige vinduer og altandøre, der forefindes i en lejlighed, påhviler fra tidspunktet for nærværende tillæg til vedtægternes vedtagelse, den enkelte pågældende ejerlejligheds ejer selv og ikke ejerforeningen. Udskiftning eller udvendig ændring af vinduernes og altandørenes ydre må dog kun foretages på en måde, der kan forhåndsgodkendes af ejerforeningens bestyrelse. Såfremt den ønskede udskiftning eller udvendige ændring af vinduerne/altandørene ønskes foretaget på en måde, der medfører, at vinduerne/altandørene udseendemæssigt ikke afviger fra de øvrige vinduer/altandøre i ejendommen, kan dette forventes godkendt."

 

--oo0oo--

 

Tillæg til vedtægter for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C (vedtaget år 2000).

På den ordinære generalforsamling mandag den 10. april 2000 blev det med 2/3-dels flertal såvel efter fordelingstal som andel vedtaget at ændre ejerforeningens regnskabsår fra 31. december til 30. juni med perioden 1. januar - 30. juni 2000 som omlægningsperiode.

Som følge af vedtagelsen ændres vedtægterne således:

 

§ 7 (afholdelse af generalforsamling) ændres fra

"Hvert år afholdes i marts eller april måned.." til "Hvert år afholdes i september eller oktober måned.." 

 

§ 9 (frist for indgivelse af forslag til generalforsamlingen) ændres fra

".. senest 15. februar." til ".. senest den 15. august."

 

§ 18 (regnskabsår) ændres fra

"Foreningens regnskabsår er kalenderåret" til "Foreningens regnskabsår er 1. juli - 30. juni."

 

 

 

 

 

Ejendommens historie


 

Om ejendommen Falen 6-14:

Bygget i 1930'erne til at huse arbejdere på Lindøværftet.

I 1980'erne er ejendommen i Odense Magisterforenings besiddelse. Ejendommen sælges til større lokal ejendomsbesidder. Denne sælger lejlighederne fra enkeltvis frem til ca. 2005, hvor en mindre mængde lejligheder og garageanlæget sælges til en anden større ejendomsbesidder.

 

Om Falen:

"Det lidt specielle gadenavn Falen kommer af ordet "folden", og det fortæller om, at der, hvor Falen løber i dag, lå i gamle dage en græsmark, hvor byens borgere kunne anbringe deres kvæg. Navnet kendes vistnok helt tilbage til 1500-tallet, hvor det lå uden for byens porte.

 

Falen set fra Vesterbro i 1910, da den var en lille blindgyde.

 

Nu er den en rigtig vej. Falen set fra Vesterbro i 1984. 

 Ved Vesterbro 12 lå i 1804 et trekantet stykke jord, der netop blev kaldt Folden eller Faalden. Jorden blev udstykket, og tre små huse blev bygget. Pladsen var dog trang, og derfor blev grunden udnyttet ved at lave en lille huslænge bort fra gaden langs en lille gyde, der endte blindt. Den lille gyde bevarede navnet Falen. I folkemunde blev den lille gyde ofte kaldt ”den lukkede tarm”, hvilket på fornøjelig måde karakteriserede gydens beskedne format.

 

Odense havde dog vokseværk, og marker blev i mellemkrigsårene plantet til med mursten, og den lille blindgyde blev til en rigtig vej. Det skete i 1928, hvor kommunen lod Vesterbro 22 og 24 nedrive og lave en vej, der gik fra Vesterbro mod sydvest over handelsgartner Chr. Olsens grunde – dvs. i området ved Vesterbro og Vandværksvej. Den nye gade fik også noget så nymodens som to elektriske gadelamper.

 

Falen blev i 1938 forlænget fra Vandværksvej til Fælledvej. Strækningen hed ellers tidligere Kapelvej. Siden er gaden blev forlænget flere gange, så Falen i dag strækker sig helt til Sanderumvej." kilde: http://www.odenseleksikon.dk/steder/om%20falen

 

...

Infobanner